บทที่ ๕๕

จรกาสั่งจัดพลจะไปตามบุษบา

ต่อบทร้อง “กูจะไปติดตามเยาวมาลย์) หน้า ๒๐๑

จรกา เร็วเร็วนะ ช่วยฉันด้วย ช่วยกันหาสักที ฉันเหลือทนแล้วคราวนี้ อึฮือ อึฮือ อึฮือ
ดะหมัง รับสะกะหม่อม จะต้องพระประสงค์ทหารสักเท่าไร
จรกา เอาไปให้หมด ให้หมด อย่าว่าว่าคนเจ็บคนไข้ เร็วเร็ว ให้ขี่ม้าทั้งนั้น เร็วเร็ว จัดให้ทัน
ดะหมัง รับพระอะทาน ม้ามีน้อยกว่าคนจะขี่
จรกา ก็ขอยืมเขาเอาซี้ เร็วเร็ว จะเอาเร็ว อึฮือ อึฮือ จะเอาเร็ว ยืมไม่ได้เช่าเขาเอา ทั้งบ้านขุนนางแลวังเจ้า เต็มนักก็ตัวละสลึงเท่านั้นแหละ เร็วเร็ว
ดะหมัง รับพระอะทาน เช่าเขาที่ไหนจะได้ ใครเขาจะให้ม้าของเขา ถึงเช่าได้ก็จะได้สักคีตัว เห็นจะไม่ได้
จรกา ฮ้าย ฮ้าย ร่ำไรน้า ไม่เอา จะเอาให้ได้ อย่าปด อย่าปด ข้าเคยรู้หรอกเขาเคยเช่ากันแห่นาคบ่อยบ่อย จะเอาให้ได้ เร็ว เร็ว
ดะหมัง รับพระอะทาน ไม่ได้เป็นแน่
จรกา เอ้า เอ้า ยังงั้นก็เดิน เดิน แต่กำชับกันให้วิ่งนะ เป็นทัพวิ่ง วิ่งให้เร็วเทียว ทัพของเราเป็นทัพวิ่ง ถ้าใควิ่งไม่ไปเอาไฟจุดก้น เร็ว เร็ว
ดะหมัง ก็คนแก่คนเจ็บจะวิ่งอย่างไร
จรกา วิ่งได้ วิ่งได้ พุทโธ่ พุทโธ่ การร้อนของข้านี่นา พะผ่าฉันเถอะ ข้าเองร้อนรนยิ่งก่าไฟลนก้นข้าอิก
ดะหมัง ฮื้อ ฮื้อ นี่จะทำยังไร
ล่าสำ ฮ้าย ดะหมังนี่ก็พลอยเลอะไปด้วยนี่นะ จัดเข้าเถอะ จัดเข้าเถอะ แต่เป็นการร้อนอย่านอนใจ เร่งรัดจัดกันให้ทันให้ได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ