บทที่ ๑๗

นางกำนัล ติจรกา

ต่อบทร้อง “บ้างบ่นพิไรไปมา” หน้า ๒๓

ปะหนัน อุ๊ย อุ๊ย ฉันตายละหล่อน ช่วยฉันด้วย อุ๊ย อุ๊ย ฉันเป็นลมไป ตาพราย เห็นจรกาพระภักตร์เป็นสี่หน่วยไปแล้วหล่อน
มลาหรอ หล่อนละก็อึกกระทึกไป คิก คิก คิก คึก คึก คึก พระนาสิกเหมือนลูกจำภู่ สองซีกเหมือนกันแหละหล่อน พะผ่าฉันซิ คึก คึก คึก คึก
ยาหยา แม้ นี่หรือหล่อนคู่ตุนาหงันของพระราชธิดา พุโธ่ ราวกะหม้อตาล ขึ้นรองพานลงยา
ปะหนัน อุ๊ย หล่อนอย่าเอาท่านมาเปรียบเล้ย ขนลุกขนพอง ตาฉันนี่เห็นผิด ดูเหมือนก้อนอิฐเขาเอามากอง
เถ้าแก่ ไฮ้ นี่เอาอะไรมาพูดนี่แม่เล็กเล็ก ไม่รู้จักกลัวจักเกรง
บุหลัน ก็ดูเอาเถิดคุณเจ้าขา ท่านทรงผ้าเหมือนทรงกางเกง
เถ้าแก่ ก็พระเพลาท่านโตนี่คะ ไปข้อนว่า
มลาหรอ จริงจริง โสโครกเหมือนตุ่มสามโคกใส่ชฎา
เถ้าแก่ อะไรฮึ แม่เหล่านี้นี่กล้าหาญ
บุหลัน พะผ่าอีฉันเถอะเจ้าคะ ถ้าได้กะพระธิดาละ อีฉันจะลาออกจากราชการ
มลาหรอ อุ๊ยหล่อน ฉันจะออกก็ไม่มีแม่มีพ่อ แต่ฉันจะขอเป็นพนักงาน
เถ้าแก่ ฮึ นี่พูดอะไรไม่ได้เรื่อง เคืองหูรำคาญน่า
ปะหนัน ตาคุณมัวคุณก็เคืองแต่หู คุณยังไม่รู้ว่าอีฉันปวดลูกตา
เถ้าแก่ ฮึ ไม่พูด ไม่พูด
ยาหยา เจ้าค้ะ ดูอูฐเสียดีกว่า
เถ้าแก่ เอ จะถูกมะพร้าวห้าวจุกปาก
มลาหรอ อีฉันขอเติมให้มาก ขอให้ควักลูกตา จะได้สบายได้หายเปนบ้า
เถ้าแก่ เถอะ เถอะ เถอะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ