บทที่ ๑๘

กรมวังสั่งจัดตำหนัก ให้สุหรานากงกะหรัดตะปาตีพัก

ต่อบทร้อง “แล้วเสร็จดังมีพระบัญชา” หน้า ๒๕

เสนา แฮะ นายเวรเมื่อตะกี้ไปเสียแล้วหรือ มานี่แน่ะ รับสั่งให้จัดปะเสบันอากงประทานกะหรัดตะปาตีแลสุหรานากงอิก ทำให้ดีดี เร็วเร็ว ให้ทันราชการ
พนักงาน ขอรับ จัดปะเสบันอากงหรือขอรับ
เสนา เอะ เจ้านี่สุ้งเสียงอย่างไรอยู่ เมาหรือ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ