บทที่ ๖๑

นางวิยะดา จะตามอิเหนาไปป่า

ต่อบทร้อง “เบือนภักตราเสียไม่ดูไป” หน้า ๒๒๕

พี่เลี้ยง เชิญเสด็จไปทรงละครเถอะเพคะ แม่เล็กเล็กเขาแต่งตัวคอยอยู่แน่เพคะ แม้ วันนี้จะเล่นเรื่องไชยเชฐ จะได้ทรงรำสุรินชายังไงล่ะเพคะ เสด็จเถอะ อย่าทรงพระกรรแสง เจ้านายของข้าหลวงดี๊ดี
วิยะดา ม่ายน่า ข้าจะไปกับเจ้าพี่ พี่น้องนานนานได้พบกัน คิดถึงออก เจ้าพี่พาฉันไปด้วยนะเพคะ
พี่เลี้ยง เจ้าพี่เสด็จไปประเดี๋ยวก็จะกลับมา
วิยะดา ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ อย่าหลอกข้า
พี่เลี้ยง ไม่ทรงกลัวหรือเพคะ จะเสด็จไปป่าน่ะ
วิยะดา เจ้าพี่เสด็จด้วยข้าจะกลัวทำไม กลัวไม่กลัวก็การอะไรของตัวล่ะ
พี่เลี้ยง เสด็จเถอะ หม่อมฉันไม่ยักไปตามเสด็จ แม่ละครก็ไม่ให้ไป
วิยะดา อยู่ข้าก็ไม่ยักทุกข์ ข้าหลวงของพี่บุษ—
อิเหนา จ๊า ข้าหลวงพี่บุตรเล็กเล็กของพวกกิดาหยันมีถมไป
วิยะดา น้องจะเล่นด้วยก็ได้ ฮึ ไม่ยักเป็นอะไรนะเพคะ
พี่เลี้ยง อย่าเสด็จเลยเพคะ
วิยะดา อือ อือ อือ อือ ข้าไม่ยอมน่า จะไปตามเสด็จเจ้าพี่ อืออืออือ จะไปกับเจ้าพี่น้า อือ อือ อือ อือ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ