คำนำ

เมื่อก่อนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสิมาเสด็จทิวงคต ได้มีลายพระหัดถ์มายังหอพระสมุดวชิรญาณว่า ทรงปรารภจะจัดการพระราชทานเพลิงศพท้าวนารีวรคณารักษ์ (แจ่ม) ผู้เปนพระพี่เลี้ยง มีพระประสงค์ให้จัดหนังสือสำหรับพิมพ์ประทานเปนของแจกเรื่องหนึ่ง พอพระสมุด ฯ จึงได้เตรียมไว้ตามรับสั่ง แต่เสด็จทิวงคตเสีย ก็เปนอันงด

บัดนี้ถึงคราวพระราชทานเพลิงศพท้าวนารีวรคณารักษ์ หอพระสมุด ฯ จึงได้จัดหนังสือ “นนทุกปกรณัม” ซึ่งได้เตรียมไว้ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสิมานั้นส่งให้เจ้าภาพเปนของแจกตามพระประสงค์ที่ได้ทรงแสดงไว้

นนทุกปกรณัมนี้มีมาในภาษาไทยช้านานแล้ว เปนหนังสือที่มีผู้นำเนื้อเรื่องมาจากอินเดีย แลที่มาก็คือปัญจตันตระแทบทั้งนั้น ส่วนปัญจตันตระนั้นก็มาจากชาดกโดยมาก ชาดกเปนหนังสือรุ่นเก่ากว่า แลที่เกิดปัญจตันตระขึ้น ก็เพราะผู้เรียบเรียงเห็นประโยชน์ในการสั่งสอนคนโดยวิธีเล่านิทานตามแบบชาดกนั้นเอง

อนึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสิมา ได้โปรดให้พระยาจรรยายุตกฤตย์เรียบเรียงประวัติท้าวนารีวรคณารักษ์ถวาย ทรงเพิ่มเติมบ้างแล้วส่งประทานมายังหอพระสมุด ฯ จึงได้พิมพ์ไว้ต่อคำนำนี้

พิทยาลงกรณ์อุปนายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ