๖ นิทานเรื่องพระมหาเถรรักศิษย์ไม่เสมอกัน

ยังมีพระมหาเถรองค์ ๑ เปนเจ้าอารามใหญ่กว่าสงฆ์ทั้งหลาย พระมหาเถรนั้นเธอมิได้รักศิษย์บริษัทเสมอกัน เธอแจกไทยธรรมให้แก่บริวารศิษย์นั้นก็ไม่เสมอกัน บาปอันนั้นแลหนักหนา ถ้านางมิมาหาเรานางจงรับเอาบาปอันนี้เถิด นางก็รับเอาแล้วอำลาโจรนั้นไป

ครั้นถึงบ้านแห่งพราหมณ์ผู้มาสู่ก่อนนั้น ก็เข้าไปไหว้พราหมณ์แล้วก็แจ้งเหตุว่า บิดามารดาแห่งข้าให้สวามีแก่ข้าแล้ว แลบัดนี้ข้าลาเขามาแจ้งเหตุให้ท่านรู้ในกาลบัดนี้ วิปกฤษพราหมณ์จึงว่า เอออาตมาจะไปกล่าวไปขอเจ้าอิกก็มิได้ไป ด้วยบุพบุญญาแห่งเราทั้ง ๒ นี้มิเคยคู่กันแล้ว วิปกฤษพราหมณ์ก็เล่านิยายเปนคำสั่งสอนให้นางฟัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ