ออปติมิสัมกับเป็สสิมิสัม

อารมณ์ เอย !

โดยโลกนิยมสมแยกเป็นบวกลบ
เหมือนหนึ่งไฟฟ้าธรรมดาจัดไว้
ไฟบวกกับไฟลบไปประจบ
เกิดแสงแรงโรจน์ประโยชน์ครันครบ
ใช้ทั่วพิภพประสพคุณ เอย

อารมณ์บวก เอย!

เห็นดีเห็นสะดวกเห็นสำเร็จเผล็ดผล
ปวงกรรมทำไว้อิ่มใจหนักหนา
ด้วยพิจารณาแนวบุญกุศล
ชอบฟังเย็นหูดูความดีคน
ชอบประกอบชวบขวน-ขวายก่อพอ เอย

อารมณ์ลบ เอย!

รักข้างสงบดูใจไปก่อน
เห็นมืดเห็นดำเห็นทำไม่ได้
เห็นฝ้าเห็นไฝใฝ่ใจข้างทุกข์ร้อน
จะแลทางไหนพบภัยสลอน
ดูคนก็ค่อนข้างเห็นชั่ว เอย

เอกอารมณ์ เอย!

เจ้าใช้ผะสมทั้งอารมณ์ลบบวก
จะทำอะไรดูทั้งได้ทั้งเสีย
ดูคน, คุ้ยเขี่ยเอาดีชั่วเข้าผนวก
ติชมฟังได้ใช้ดุลพินิจสะดวก
ไม่ชอบแยกพวกสะดวกข้างรวม เอย

สิงห์ ๗๘.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ