น้ำมันระกำ

(ขาดความหนักแน่น อันเป็นคุณสมบัติของนักกีฬา)

แค้นจริงแย่งกว่าแค้นแน่นอุระ
ผ่าวผ่าวร้าวทรวงสะ-อึกสะอื้น
โลกบ่น่าอยู่จะละโลก แล้วแม่!
ขุ่นยิ่งขุ่นครุ่นตื้นอกตื้นตันทรวง
ลรรลวง[๑]ห่วงกลับให้ใจประหวัด
ห่วงชีพห่วงสมบัติห่วงบ้าน
ห่วงรักประจักษ์ภัส-ดาหัก รักแฮ
แค้นค่อยเข้าคัดค้านข่มให้ใจแข็ง
โรยแรงรันทดท้อหทัยถอน
ใจหนึ่งยังอาวรณ์วิโยคข้อง
อีกใจดั่งไฟฟอนร้อนระอุ
ดื่มขวดยาชื่อพ้องกับน้องระกำใจ[๒]
กรรมใดให้โทษแท้ทรมาน
ดิ้นแด่วแดยันซานทรุดล้ม
กว่าจะวอดวายปราณปลดทุกข์ เวทนา
ราวกระทะทองแดงต้มนรกตั้งทั้งเป็น
เอ็นดูสัตว์สู้ไม่ทรมาน มันแม่!
แม้เพื่อภักษาหารนั่นไซร้
การตัดชีพเป็นการทำรวด เร็วแล
ไฉนแม่เหยียดมนุษย์ให้โหดร้ายบัดสี
หนีร้อนดื่มพิษร้อนนอนไฟ
ตายบ่ง่ายดังใจดอกเจ้า
แฟชั่นใหม่หรือไฉนดื่นนัก
แค้นจักแก้แค้นเข้าเขตต์บ้าทารุณ
ขาดคุณคือสติตั้งยั้งคิด
มีแต่จิตฟุ้งจิตต่ำต้อย[๓]
เข้ารอยวิกลจริตชั่วขณะ
คืนสติแม้แต่น้อยจักพ้นมรณา
พุทธมามกเว้นอัตต- วิบาตกรรม
ทางโลกแม้เราจะผิดพ้น
แต่ทางศาสนา ม-หันตโทษ เทียวแม่
ฆ่าท่านฆ่าตนค้นต่างได้ไฉนหนอ

กรกฎ. ๗๓


[๑] ลรรลวง ละลวง ลรรลุง ละลุง ตรอมใจ ทุกข์ใจ เจ็บใจ

[๒] ......ใจ น้ำมันระกำเป็นยาทาจึงหาซื้อได้ แต่ใน พ.ศ.​๒๔๗๖ และต่อมามีผู้ฆ่าตัวตายด้วยดื่มน้ำมันระกำกันหนาหู หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันเกรียวกราวอยู่เสมอ ตายเพราะโกรธผัวแทบทั้งนั้น แต่ตายเพราะแค้นแม่ หรือเพราะรักผู้หญิงก็มี

[๓] ......ต่ำต้อย ในนิวรณ์ ๕ ถีนมิทธ จิตต์ทรุดต่ำ คือ หดหู่ เคลิบเคลิ้ม ท่านเปรียบเหมือนน้ำที่ปกคลุมมืดมิดด้วยจอกแหน และอุทธัจจกุกกุจจ จิตต์ฟุ้งซ่านรำคาญ ท่านเปรียบเหมือนน้ำเดือด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ