น้ำใจนักกีฬา

พีรพงศ์องค์เอกเจ้าเจิดสยาม นามระบือ
ไทยธวัชพาสะบัดสนามยุโรปโน้น
เป็นที่หนึ่งในยามขันแข่ง ยานยนต์
โทเที่ยวโทเทศโพ้นเพียบผู้อวยพร
ทินกรจนแจ่มฟ้าธาตรี
ท่านหน่อภาณุรังษีสว่างจ้า
แสงอาทิตย์แสงพี-ระพงศ์ส่อง ประลองฤๅ
แสงหนึ่งฟ้าหนึ่งหล้าโลกรู้ชูเฉลิม
เสริมศุภสวัสดิ์ให้ใน ธ ชนะเทอญ
อย่าว่าแต่เราจะเพรียกพร้อง
แม้ผู้ที่ท่านชนะนับเลิศ นักกีฬา
ยังจับหัตถ์ท่านซ้องเสกแซ่สรรเสริญ
เชิญอย่าประชดใช้คำคือว่าเป็น
“เพราะเลิศนักกีฬาหรือจึ่งฉะนั้น”
กิฬธรรมสม่ำเสมอถือกันทั่ว
ไทยเทศทุกเพศชั้นชอบเชื้อนักกีฬา
ปัญหาอยู่ที่น้ำ-ใจหนอ
เล่นเก่งแต่ใจคอฝ่อแป้
เล่นไม่เก่งใจพอตระหนัก นักเลง
ดีกว่ากันแน่แท้เก่งด้วยดีโข
โลกานุเคราะห์ให้ดั่งใจ
หากเกิดนักกีฬาไกรเกริกหล้า
ธรรมานุเคราะห์ในใจเที่ยง จอมธรรม
จึ่งมนุษย์ทั่วหน้าโปรดน้ำใจเจริญ

มิถุน. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ