ฉันเป็นชายหรือหญิง

(โคลงทาย)

(โคลงดั้นวิวิธมาลี)

เป็นมนุษย์ฤๅจะน้อยหน้ามนุษย์
ยามอ่อนเยียอ่อนยอมอ่อนได้[๑]
ยามอาจจักอาจดุจเขาอื่น
ยามอ่อนหย่อนแต้มให้กลับหัว
การเรียนการรอบรู้การทำ
ใครจะว่าใครกลัวบ่ได้
เคยปรับขับขันชำ-นะมาก มาแล
เห็นแต่ปากไจ้ไจ้จักเหมา
เชิงทหารชาญเศิกเหี้ยมกำแหง
บุกป่าฝ่าดงเทาประเทศแกล้ว
ท่องอากาศอาจหาญแสดงเดชนัก บินแฮ
ใดท่านทำได้แล้วจักขัน แข่งขัน
อาจารย์การแพทย์แพ้ฤๅมี
คลังคฤห์[๒]ครัวใครขยันย่อมรู้
ซื้อขายจับจ่ายพีร[๓]เพาะปลูก
ร้านตลาดมาดแม้นสู้เสร็จใคร
เชิงเล่นเช่นขับฟ้อนฟูศรี
เชิงแข่งขันพนันใดที่แพ้
เชิงจินต์กวีมีชื่อมาก
เชิงศาสน์อาจสู้แม้พรตเอง
ชอบไหนไป่เนิ่นช้าเชือนแช
กายกับใจครื้นเครงคลั่งไคล้
โรงฟ้อนบ่อน[๔]โบสถ์แลร้านตลาด
ใครมากหากแพ้ให้ทุบถอง

มิถุน. ๕๗


[๑] ......อ่อนได้ ชาววังโบราณท่านใช้ ‘อ่อน’ เป็นสรรพนาม ซึ่งภายหลังกลายมาเป็น ‘หล่อน’ ในบรรทัดนี้ อ่อนคำที่ ๓ คือหล่อน

[๒] คฤห์ เคหะ เรือน

[๓] พีร เพียร

[๔] บ่อน แต่ก่อนยังมีโรงบ่อน ซึ่งเลิกทางหัวเมืองเข้ามาก่อน แล้วจึ่งเลิกบ่อนในพระนครหมดเมื่อ พ.ศ.​ ๒๔๖๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ