กรรมงาม

กรรมดีศรีโลกโภคผลคนเดียวโปรดคนล้นหล้า
โลกรวยสวยสดโสภาแข่งฟ้าหล้าราวนฤมิตร
หล้าฟ้าหล้านรกหมกไหม้เพราะใครเสกสร้างประกาศิต
กรรมมีดีชั่วทั่วทิศชีวิตภพชาติประหลาดแท้
กองทัพนับแสนแน่นขนัดสมรรถภาพเกิดไหนกันแน่
พลหลามตามนายชนะแพ้สุดแต่หน่วยสมรรถจัดเจน
นายได้ช่วงใช้ไพร่พลพลเสวยกรรมผลแห่ง ฯพณฯ[๑] เสน
หัวกระเด็นเข็นค่าประดาเดนพื้นส่งดอกเด่นเห็นชัด
กรรมงามความดีที่ท่านบันดาลผลเช่นเห็นถนัด
ทุกสมัยใหม่ผลิวิวัฒน์กำจัดมืดมนพ้นประมาณ
กรรมดีชี้ชวนยวนใจยั่วให้จำไว้ไขขาน
ท้าให้ทำบ้างบางประการพลทหารงานนายหมายแทน

กันย์. ๗๙


[๑] ฯพณฯ โบราณใช้ พณ หัวเจ้าท่าน เขียนย่อว่า ฯพณฯ ใช้เรียกเสนาบดีขุนนางผู้ใหญ่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ