พฤษภ. ๒๔๗๙

คำกลอนชุดต่อไปนี้ เล่นกันในประมวญวันระหว่างชาวคณะลักวิทยาเก่า

เนื่องแต่ได้เล่นสักวากันมาในประมวญมารคแล้ว

สักวา อ้า! พิภพประสพเคราะห์มาร์ส[๑]มาเคาะที่ประตูอยู่ไม่หยุด
ถือคบคุยุยงให้ยงยุทธ์แต่มนุษย์ยังดีรู้รีรอ
เพียงรังแกทารกชกคนป่ารบกันเองระอาพาระย่อ
เจ้าสงครามตามยุดุเดือดพอมนุษย์ก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลีกเอย
สักวา โอ้ว่ายุโรปเอ๋ยกระไรเลยรวนระแวงแก่งแย่งใหญ่
จะยึดหลักสันนิบาตก็พลาดไปต้องแก้ไขเข้ากลุ่มคุมเชิงกัน
กลับไปใช้วิธีที่วิโยคสมัยสงครามโลกเจียวหรือนั่น
ถ่วงน้ำหนักชักเย่อกลุ่มเกลอยันฮวงซุ้ยแห่งวิลสัน[๒]กันแสงเอย
สักวา บูรพทิศติดโรคร้ายต้องกระสับกระส่ายไปกับเขา
แปซิฟิกเคยสุขจะทุกข์เทาเพราะต้องเข้าขุกเข็ญเช่นแดนรบ
แมนจูกัวเอาเทอร์มองโกเลียล้วนเลือดเนื้ออาเฮียเป็นเบี้ยปรบ
ยังจีนเหนือเชื้อเม็ดระเห็ดทบหมากรุกครบแต้มมาร์สน่ากลัวเอย
สักวา แอฟริกาก็น่าขันอังกฤษกันน้ำไนล์กลัวฝายอุบ
ต้องผิดมิตรกิจสันนิบาตยุบไอยคุปต์กลับแค้นแล่นเจรจา
นักเรียนเผารถรางขว้างตำรวจอาวุธขวดคมมีดีหนักหนา
เห็นอกแขกด้วยกันนั้นธรรมดาอนิจจาจอมฝรั่งถูกชังเอย
สักวา อเมริกาวางท่าโก้ถือลัทธิมอนโร[๓]เติบโตใหญ่
เอาสมุทรทำรั้วไม่กลัวใครบูชาเงินเข้าไว้ไป่ทุกข์ร้อน
โหมเครื่องจักรพักคนเป็นล้านล้านเอาชื่อทางว่างงานเข้าไว้ก่อน
หากจะเล่นสันนิบาตชาติก็ค่อนข้างตัดตอนอเมริกันด้วยกันเอย
สักวา ฮิตเลอร์เธอสิทธิ์ขาดเผยอชาติช่วยกู้ฟูศักดิ์ศรี
ตะโกนเปิ่งกระเจิงจ้วงทวงเสรีเยอรมนีต้องสลัดปัดจำจอง
ลบสัญญาโลคาโนแวร์ซายส์ทหารเข้าเขตต์ไรน์ไม่ขัดข้อง
เท้าลบมือรับประคับประคองเพื่อโลกครองศานติสมัยกันใหม่เอย
สักวา มหาบุรุษมุสโสลินีเจ้าวิธีดิกเตเตอร์เอ้อเร้อใหญ่
เพาะมนุษย์แผ่อาณาเปิดป่าไปต้องเร้าให้ตื่นเต้นอยู่เป็นนิตย์
เป็นภาคีสันนิบาตชาติเต็มที่แต่เล่นงานภาคีเข้าสนิท
สันนิบาตคาดโทษโกรธงุดงิดรีบแผลงฤทธิ์รวบเรื่องเมืองขึ้นเอง
สักวา จอนบูลล์อยู่ข้างยากเสือมาลากลูกวัวใกล้รั้วบ้าน
เสือก็มิตรวัวก็มิตรประชิดชานสุเอซด่านรั้วสำคัญต้องกั้นกาง
ออกอุบายรวมสหายสันนิบาตเข้ารุกคาดรุกพลาดผิดคาดบ้าง
แต่ยึดสันนิบาตไว้ไม่ผิดทางเป็นคนกลางอาศัยร่มไทรเอย
สักวา ฝรั่งเศสประเทศใหญ่เดิรสองไม้หมกมุ่นวุ่นอยู่บ้าง
ต้องเล่นกับจอนบูลล์รับลู่ทางแต่ก็พลางไกล่เกลี่ยกลัวเสียมิตร
หมัดเงื้อง่าในท่าซุกกระเป๋าเพราะก็เขาเพื่อนบ้านฐานสนิท[๔]
ฝ่ายหนึ่งใกล้อีกฝ่ายหนึ่งเรืองฤทธิ์เลยเข้าชิดรัสเซียเสียด้วย[๕]เอย
สักวา ฝ่ายว่ายักษ์ยุโรปขยายโอบตะวันออกกลอกหน้าใส่
นักเลงดีที่สถิตอาทิตย์อุทัยกั้นกางไว้เหมือนว่าจะท้าทาย
มีข่าวว่ายักษ์กรีธาพลนับแสนมาตั้งไว้ชายแดนโดยผึ่งผาย
ทางยุโรปปล่อยได้ใจสบายฝรั่งเศสเป็นสหายวายห่วงเอย
สักวา ญี่ปุ่นให้ครุ่นจิตต์บุรพทิศยังกระเทือนเหมือนเป็นไข้
ยักษ์ผิวเหลืองโรครุมต้องคุมไว้ยักษ์ขาวใหญ่ยื่นมือดื้อเข้ามา
บุรพทิศของชาวบุรพทิศเอกสิทธิ์จำต้องปองรักษา
มีคนแน่นแผ่นดินน้อยค่อยนำพาเป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งเอย
สักวา ยักษ์โรคโศกกำสรวลอวัยวะปั่นป่วนไม่เป็นส่ำ
เสียเลือดเนื้อเบื่อแท้แต่ก็จำต้องค่อยบำบัดไปไม่ละวาง
ถูกตัดตีนสินมือไม่เป็นไรร่างกายใหญ่ถมไปไม่อางขนาง
ขอแต่โรคภายในให้เบาบางมิฉะนั้นสรรพางค์ต่างเสี่ยงเอย
สักวา พี่เสียมเจียมตัวอยู่ถึงเป็นผู้พี่ก็ร่างกายจิ๋ว
แต่ยึดสิทธิ์สยามไว้ไม่ให้ปลิวลอยละลิ่วเหมือนอย่างบางดินแดน
คุณธรรมสำคัญนั้นทรงไว้คือไม่ล้าหลังสมัยให้โลกแค่น
มีนิสัยเปลี่ยนได้ไม่ขาดแคลนสยามแหนหวงสยามทุกยามเอย

พฤษภ. ๗๙[๑] มาร์ส เทพแห่งสงคราม

[๒] วิลสัน ประธานาธิบดีแห่ง ส.ป.ร. เป็นต้นคิดตั้งสันนิบาตชาติ

[๓] ลัทธิมอนโร คือลัทธิซึ่งประธานาธิบดีมอนโรตั้งไว้นานมาแล้วว่า อเมริกาสำหรับอเมริกันและอเมริกาก็จะไม่ไปยุ่งกับใครในทวีปอื่นๆ

[๔] ......สนิท ฝรั่งเศสมีเกี่ยวข้องกับอิตาลี ที่เป็นเพื่อนบ้านอาณาเขตต์ติดต่อกัน

[๕] ......ด้วย หมายถึงทำสัญญากับรุสเซีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ