ทำไม ?

ธรรมดาดรุณกำลังจะเรียนอะไร? ไฉน? ทำไม?​ ก็เพียร
จะซักถาม
เช่นไฉนพิเภกษ์บกินพระรามอเนกพระกร[๑]ทำไมจะขาม
พระสี่กร?
ดอกสลิดไฉนริเรียกขจรและปลาสลิด คำอุตริสอน
สิใบไม้?
มาตุคามทำไมมิใคร่จะให้กำเนิด[๒] และเนา ณ เคห[๓]ไซร้
ประเสริฐหรือ?
วิทยาจะพามนุษย์กระพือไฉนมนุษย์จะอุตริ คือ
ประหารคน[๔]?
ใครก็ใคร่จะสุขประกอบกุศลไฉน อเนกบาปชน
กระฉ่อนเวียง?
ความเจริญจะขึ้นฤลง[๕]ฤเฉียงพิภพจะเพื่อ มนุษย์ฤเพียง
จะผันไป?
ปฤษณาประดาจะมีพิรี้พิไรจะเบาฤหนัก จะซักจะไซ้
สิมากถาม
ครูและศิษย์บิดาฤมาตุงามและบุตรธิดา วิสาสยาม
สนิทคือ
บ้างก็เบื่อตอบมิชอบจะถือประโยชน์ประสิทธิ์ วิชากระพือ
พะนอสอน
บ้างก็บอกบติดวิวิธบวรวิชามิใช่วิชาปกรณ์[๖]
ก็รู้หมด
โทวิถีฉะนี้แหละน่าจะงดวิถีประเสริฐสิควรกำหนด
ณ หว่างกลาง
คือประดุจมรรคุเทศก็นำทางอะไรมิทราบก็สู้เสาะสาง
กระทั่งทราบ
ศัพท์ “ทำไม” ไฉนมนุษย์จะสาปมนุษยลุชัยริใช้สภาพ
เพราะ “ทำไม”[๗]

ตุล. ๗๗.


[๑] อเนกพระกร คือ ทศกัณฐ์ที่มีแขนและมือถึง ๒๐

[๒] ......กำเนิด การคุมกำเนิด Birth Control มีมากขึ้น ประเทศฝรั่งเศสมีสำมะโนครัวถอยลง และประเทศอังกฤษ ส่วนเพิ่มแห่งสำมะโนครัวก็ลดลงแล้ว อิตาลี และเยอรมนี กำลังให้เงินอุดหนุนครอบครัวที่มีบุตรมาก

[๓] ......สถาน ความเสมอภาคแห่งเพศในทางการศึกษา ทำให้หญิงทิ้งบ้านมาทำงานอย่างชายมากขึ้น ในประเทศเรา หญิงเข้ามหาวิทยาลัย ได้ปริญญาเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที และไม่ช้างานเสมียนก็จะตกอยู่ในมือหญิงเป็นส่วนมาก อย่างในยุโรป

[๔] ......คน เครื่องจักรกำลังทำให้คนว่างงานในประเทศอุตสาหกรรม และสงครามที่จะทำกันต่อไป ก็เตรียมทิ้งลูกระเบิดมหาภัยรวมทั้งไฟและไอพิษเพื่อทำลายบ้านเมืองและมนุษย์ไม่เลือกหน้า บัดนี้นานาประเทศก็กำลังเตรียมฝึกพลเมืองในทางป้องกันภัยจากอากาศอยู่แล้ว

[๕] ......ลง ความดำเนิรแห่งร่างกายมนุษย์ในปฐมวัย และส่วนต้นแห่งมัชฌิมวัย ท่านว่าเจริญขึ้น ต่อนั้นไปจนตราบเท่าปัจฉิมวัย ท่านเรียกว่าเจริญลง

[๖] ปกรณ์ คัมภีร์ ตำรา

[๗] ......ทำไม อาศัยความพิศวงที่สังเกตเห็นว่า ทำไมสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้น ทำไมสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ มนุษย์จึ่งได้ชัยในความรู้ นำเอาสภาพ คือ ความเป็นอยู่ตามธรรมชาติมาประกอบใช้ เช่น เอาไอน้ำและไฟฟ้ามาใช้เป็นกำลังเดิรเครื่องกลไก เป็นต้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ