พรสี่

มาจะกล่าวบทไปถึงสมัยสามสี่ปีกว่ากว่า
ในท่ามกลางที่ประชุมสมัชชาแห่งมหาสันวิบาตชาติศีวิลัยสต์
แขกภาคีผู้มีปฏิภาณเสนอบทพจมานขานไข
ว่าบรรดาภาคีน้อยใหญ่ควรได้สันนิบาตชาติคุ้มครอง
ชาติน้อยกำลังน้อยพลอยเป็นสุขยุทธภัยไม่คุกคามขุ่นข้อง
พระศรีอารย์โปรดได้ดังใจปองเราไม่ต้องเตรียมรบไว้ครบครัน
นายฝรั่งภาคีดีคนหนึ่งลุกทะลึ่งทันทีขมีขมัน
กล่าวสุนทรงอนงามความรับกันว่าเช่นนั้นแน่แล้วไม่แคล้วเลย
เนกุส[๑]อายุยืนหลายหมื่นปีวรรณผ่องดังสำลีเจียวเจ้าเอ๋ย!
ความสุขยั้วทั่วหน้ากว่าที่เคยพละเผยแผ่ไปในสารทิศ
เป็นนายแขกนายฝรั่งนั่งบัญชาทั้งยุโรปแอฟริกาประกาศิต
กำปั้นหนักพักตร์เน้น[๒]อยู่เป็นนิตย์สันนิบาตขยาดฤทธิ์มิตรเถิดเอย

มิถุน. ๗๙[๑] เนกุส พออิตาลีรบอบิสสิเนียชนะแล้ว พระเจ้ากรุงอิตาลีก็รับตำแหน่งเป็นเนกุสแห่งอบิสสิเนียอีกตำแหน่งหนึ่ง พร้อมด้วยขึ้นทรงดำรงตำแหน่งจักรพรรดิราชแห่งจักวรรดิใหม่

[๒] ......เน้น มุสโสลินีในรูป มีหน้าเน้นอยู่เสมอ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ