ชัยก่อกับชัยทำลาย

การชิงชัยเป็นไปอยู่ทุกเมื่อประกอบเพื่อพาณิชย์กิจขวายขวน
เพื่อศึกษาเพื่อกีฬาเพื่อสากลเพื่อชุมชนชะนะโฉดโปรดมนุษย์
เป็นสัมมากัมมันตา[๑]พาสว่างเข้าแนวทางธรรมที่บริสุทธิ์
ถึงชิงชัยก็มิใช่สัปรยุทธไม่ผิดพุทธวัจนประทานไว้
ชัยเช่นนี้ดีกว่าชะนะศึกเพราะเป็นปึกแผ่นสร้างอย่างสุกใส
แต่ชัยเศิกเพิกถอนกร่อนบัลลัยทำลายล้างดังไฟประลัยกัลป์
ผลชัยสร้างสว่างเหมือนพระมาโปรดผลชัยโฉดล้างผลาญเหมือนมารบั่น
ศานติสมัยใฝ่ใจอยู่ทั่วกันสงครามนั้นใครกล้ารับว่ารัก?
สัตว์เป็นโจกสบโชคใช้ชัยล้างมนุษย์ใช้ชัยสร้างจึ่งสูงศักดิ์
คนกับสัตว์ต่างกันนั้นควรนักตำนานโลกล้วนประจักษ์เห็นจริง เอย

สิงห์. ๗๙.[๑] สัมมากัมมันตา การกระทำชอบ เป็นส่วนหนึ่งแห่งมรรคแปด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ