อดีตมหาราชสดุดี

งานฉลองพระนคร ครบรอบ ๑๕๐ ปี

(ลิลิต)

สรวมชีพข้าพระบาทน้อมอภิวาทน์วงงาม
นบพระสยามเทวาธิราชทรงเทวอำนาจคุ้มครอง
ผองภัยทั่วสยามรัฐอวยสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
ผจญศัตรูหมู่อมิตรประสิทธิ์สยามงามยศ
ปรากฏแก่ชุมนุมโลกสันนิบาต
เปรอเกียรติเสียมฟุ้งฟ้าเฟื่องแสดง
สุโขทัยไกรเกริกด้วยอดีตสยาม ราชแล
องค์พ่อขุนรามคำแหงมหิทธิ์ห้าว
สมัยอยุธยายามยุคถัด มาเทียว
องค์อู่ทองไท้ท้าวประดิษฐาน
อยุธยายศล่มด้วยเดชพุกาม งามฤๅ
เจ้าตากสินเศิกหาญหักกู้
ธนบุรีที่ประทับยามทุรยุค
กรรมแต่งแกล้งท้าวผู้สู่กรรม
สยามใหม่ได้พ่อเจ้าจอมจัก- รีวงศ์
จอมทัพจอมไทยทำ-นุกถ้วน
พระพุทธยอดฟ้าอัครบุรุษ ปฐมราช
กับหน่อพระเจ้าล้วนสบสมัย
กู้สยามยามป่วนทั้งภัยเรา ภัยโลก
รังรักษ์ความเป็นไทยมั่นแท้
กลาดเกลื่อนเพื่อนบ้านเผาอิสสรภาพ ภัยเผชิญ
เมาโมห์ไม่รู้แม้ล่วงสมัย
กรุงเทพฯ สถาปนแล้วหนึ่งศต- วรรษกึ่ง
พระปกเกล้าฯชาวไทยทั่วหน้า
โปรดให้เร่งรีบจัดสมโภช พระนคร
ฉลองรูปปฐมเจ้าหล้าและสะพาน
ผองพสกแซ่ซ้องพสุธา
อุ้มลูกบ้างจูงหลานอะเคื้อ
พระเสด็จพยุหยาตราเรือบก บรรพขะบวน
มวลเหล่าเจ้าข้าเมื้อมหกรรม
สรวมพรไตรรัตน์เรื้องเลอบุญ
รังรักษ์เทวราชนำชาติเต้า
อดีตราชเพื่อราชย์หนุนนรเทพ ด้วยเทอญ
ทั้งพระปกเกล้าฯเจ้าเจิดสยาม

๑๓ มีน. ๗๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ