ราตรี

(อินทวสันตดิลกฉันท์)

ราตรีก็แม่นมีขณะดีและร้ายปน
ไป่ผิดกะคนๆคุณโทษประโยชน์ถม
ราตรีกลีกลพิโรธหฤโหดคระหึมลม
มืดตื้อกระพือพิรุณพรมและฤเราจะแยแส ?
ราตรีดิถี[๑]สุขนิรทุกข์ประเทืองแด
ฟ้างามอร่ามแลระกะดอกกุดั่นหาว[๒]
โสมส่องสนองชุษณปักษ์ศุภลักษณ์ลำยอง, คราว
ยั่วยิ้มณริมพิภพ, ราวทิพลาภบำเรอเรา[๓]
พิณฟ้าณราตรีธรณีสุโนกเนา
ส่งเสียงประสานเสา-วสภาพพะนอสรวง[๔]
กลิ่นหล้านภาจรจะปรนสุวคนธบำบวง
เรณูดำรูรสณพวงพนพุ่มผะกาไพร[๕]
น้ำค้างพระพร่างโปรยชลโชยชะดอกใบ
สุมทุมฉะอุ่มใสชิพสดเสมือนหมาย
ดึกดื่นณพื้นอุทยทิศสุริย์ฤทธิแพร่งพราย[๖]
ดาวเดือนก็เลือนรชนิ[๗]หายระพิ[๘]จ้าทิวาแทน
ค่ำคืนระรื่นรักสุขจักประจักษ์แสน
ราตรีฉะนี้แดนมธุรสธำรงเรือน[๙]
จริงหรือจะรักรมยสุขนิรทุกข์ระทมเยือน​ ?
โลกียสุขสุขเสมือนสุขโลกอุดรหรือ ?[๑๐]

๑๗ พฤศจิก. ๗๓


[๑] ดิถี วันที่นับขึ้นแรมตามจันทรคติ

[๒] ......หาว ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาว

[๓] ......เรา ดาวที่ยิ้มยวนอยู่ริมโลกเป็นลาภทิพย์ของมนุษย์

[๔] ......สรวง นก ณ พื้นโลกส่งเสียงเป็นดนตรีอากาศบำเรอฟ้า

[๕] ......ไพร พน, วน ว่าป่า ทั้งบทแสดงความว่า กลิ่นหอมจากโลกขึ้นไปอบอวนอยู่ในอากาศ ราวกับการบวงสรวงเทวดา

[๖] ......แพร่งพราย เวลาจวนรุ่งแสงพระอาทิตย์ (แสงเงินแสงทอง) ทอขึ้นมาให้เห็นสว่างทางทิศตะวันออก

[๗] รชนิ รัชนี แปลว่า กลางคืน รัชนีกร ว่าพระจันทร์

[๘] ระพิ ระพี แปลว่า พระอาทิตย์

[๙] ......เรือน กลางคืนเป็นแดนแห่งรสหวานคือความรัก

[๑๐] ......หรือ? โลกียสุขมีเวลาพราก จึงเป็นเหยื่อล่อให้ต้องรับทุกข์คือความพลัดพรากจากสุข แต่โลกุตรสุขคือพระนิพานเป็นสุขแท้จริง ไม่มีสิ้นสุด ไม่ใช่เหยื่อเบ็ดแห่งทุกข์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ