โลกกับเครื่องจักร

อารยธรรมทำโทษทั้งทำคุณ
ก่อกิเลสแหล่หลายเล่ห์ล้วน
วิทยาศาสตร์ประสิทธิ์สุน-ทรโภค พูนเพ็ญ
ธรรมชาติรับใช้ถ้วนทุกวิถี[๑]
เครื่องจักรจักโลกจ้ำจำแลง
คนว่างการงานทวีเทวศว้า
อุตสาหกรรมแสดงทุกประเทศ
พอเกษตรกรรมพ้นล้าจักเหมือน กันแล[๒]
มือทำสำเร็จช้ากาหล
เครื่องจักรแทนมือกระเทือนทั่วหล้า
เครื่องมือแข่งมือคนคนร่ำ ประดิษฐ์แล
ก่อเกิดสินค้าฟ้าทับเหว[๓]
ราคาตกต่ำด้วยของมี มากมาย
อาชีพชวนกันเลวแน่แล้ว
กำไรไม่ได้ดีดังเก่า
ทั่วโลกบได้แคล้วเศรษฐภัย
ลดของค่าขึ้นเท่ามีทาง พึงทำ
เครดิตสาดเทไหลหลั่งน้ำ[๔]
จำกัดถ่านหินยางดีบุก สาลี[๕]
อะไรอีกไหมให้ห้ำหั่นหาร
ของมากมากสุขได้ใช้ประโยชน์ ทั่วกัน
ดีกว่าลดปริมาณนั่นไซร้
ปัญหาอยู่ที่โปรดจำหน่าย ให้ดี
คนอดแต่ข้าวไหม้เพราะเผา[๖]
ดีร้ายจะบ่ายหน้าหาทิศ ไหนแน่
จะกลับหลังฤๅเราเร่งก้าว
คิดเลิกเครื่องจักรผิดเป็นไม่ คิดแน่
จักรจักรับใช้อ้าวเปิดอึง
ปัญหามาใหม่ให้แก้คน ว่างงาน
เราห่างยังไม่ถึงที่นั้น[๗]
ตะวันตกต้องกาหลค่นขัด
แก้แต่แค่สั้นสั้นส่วนอาการ[๘]
บางรัฐรัฐจัดให้เบี้ยชู ชีพ[๙]นอ
ทั่วทั่วไปให้งานช่วยบ้าง
โยธาเทศบาลฟูฟื้นค- มนาคม
พอประคองข้างเข้าเขตต์ทุเลา
สมุฏฐานการไข้จะเพิกถอน ดังฤๅ
เครื่องจักรสร้างขุนเขาแข่งค้า
แย่งแรงเหล่ากรรมกรจนเกิด ว่างงาน
กงจักรฤๅช้าช้าดอกบัว[๑๐]
อย่างหลังหวังเลิศได้ในอุดม คติแล
ใช้จักพักแรงหัว-เราะให้
กรรมกรหย่อนงานสมซาเหน็ด เหนื่อยแน่
หากว่าค่าจ้างได้ดั่งเดิม
โลกทำสำเร็จได้ดุจหมาย มั่นจริง
ถ้าเหล่ารัฐร่วมเสริมสุขไซร้
ลดรายชั่วโมงวายคนว่าง งานด้วย
ชูชีพคนเข้าไว้ยอดหวัง
เพ่งผลสะพรั่งล้วนจำนวน จำหน่าย
ทำมากใช้มากยังสุขให้
คอมมิวนิสม์ชวนใช้ลัทธิ์ เขาฤๅ
ฟัสซิสม์ชี้ใช้รัฐรวม[๑๑]
หมอเอลเลียตผู้รัฐ-มนตรี เกษตร
แห่งอังกฤษกล่าวสรวมสรุปอ้าง
ว่าดิม็อคระซีก็สัมฤทธิ์ ได้แล
ในรูปเลิศล้ำข้างรัฐรวม
ระบอบไหนประสิทธิ์ได้โดยกาล ก็ตาม
ต้องอาจเอกจิตสวมสอดคล้อง
เพื่อเผด็จเผล็ดแผนงานทุกอย่าง
เพ่งส่วนรวมล้วนต้องแต่งแผน[๑๒]
สยามยังอยู่ห่างโพ้นภัยจักร
อยู่ระยะเกษตรแสนสุขไซร้
เครื่องจักรจักรุกหนักถึงเกษตร กรรมแน่[๑๓]
แดนมากคนน้อยได้สะดวกนาน[๑๔]

กันย์. ๗๗


[๑] วิถี ไอน้ำ น้ำมัน กับไฟฟ้า เป็นกำลังเดิรเครื่องจักร เครื่องยนต์ จนมนุษย์ย่นหนทางได้ ไปในอากาศได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ เช่นวิทยุกระจายเสียง และภาพยนตร์ เป็นต้น นอกนั้น วิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็คือการค้นหาความจริงจากธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์รู้เท่าทัน และนำเอาธรรมชาติมาประกอบกันเข้าให้เป็นประโยชน์ใช้ได้

[๒] ......แล ในการใช้เครื่องจักร อุตสาหกรรมได้ไปหน้าเกษตรกรรม แต่บัดนี้เครื่องจักรก็เข้ามาแทนแรงคนในการทำไร่ไถนามากแล้ว เครื่องยนต์ไถนา อาจไถนาได้วันละตั้งร้อยไร่ แต่เครื่องเกี่ยวยังเกี่ยวได้แต่บนแผ่นดินแห้ง ข้าวของเราต้องเกี่ยวในน้ำโดยมาก ไม่ช้าเครื่องจักรก็จะเข้ามาเกลื่อนทางการเพาะปลูกด้วย

[๓] ......เหว ฟ้าทับเหว คือ ภัยใหญ่หลวง เพียงตกเหวก็ขึ้นยากอยู่แล้ว ยังมีฟ้ามาทับเสียด้วยก็ยิ่งหมดหวังที่จะขึ้นได้ การที่เครื่องจักรมาทำสินค้าได้รวดเร็วมากมายเป็น mass production นี้ กลับเป็นภัยที่คนว่างงานและการค้าหากำไรยาก ทั่วโลกพากันป่วนด้วยเศรษฐภัย

[๔] ......น้ำ ประธานาธิบดีรูสเวลต์แห่ง ส.ป.ร. อเมริกา แก้การเงินฝืดเคืองด้วยให้มีเงินใช้คล่องขึ้น แก้ราคาของถูกให้เขยิบแพงขึ้น โดยกดราคาดอลลาร์ให้ต่ำลงด้วยวิธีรับซื้อทองแท่งจากยุโรป แก้คนว่างงานด้วยวิธีหางานตัดถนนและงานคมนาคมให้ทำ ได้ช่วยคนว่างงานให้กลับมีงานทำขึ้นตั้ง ๔ ล้านคน ได้ลงทุนนับด้วยพันๆ ล้านเหรียญ

[๕] ......สาลี การจำกัดยางและดีบุก สยามมีส่วนอยู่ด้วย โดยเป็นภาคีแห่งสัญญานั้นๆ รัฐบาลของเราต้องลาออกเพราะสัญญาจำกัดยางซึ่งสภาผู้แทนราษฎรไม่ยอมให้สัตยาบัน ทางยุโรปและอเมริกาได้มีการจำกัดถ่านหินและข้าวสาลี การจำกัดนี้เป็นวิธีแก้ราคาตกต่ำเพื่อยกราคาสินค้านั้นๆ ให้สูงขึ้นพอให้การประกอบสินค้านั้นๆ เป็นไปได้

[๖] ......เผา ได้มีการเผาข้าวสาลีใน ส.ป.ร. อเมริกา เพื่อให้ราคาข้าวสาลีกะเตื้องขึ้น

[๗] ......นั้น เครื่องจักรทำสินค้าขนาดใหญ่มากมายที่เรียกว่า mass production ทำให้สินค้านั้นๆ เกลื่อนตลาด ราคาถูก ถูกจนการทำนั้นหากำไรยาก ต้องตัดงานตัดคนลงไป เป็นเหตุให้จำนวนคนว่างงานในประเทศอุตสาหกรรมทวีขึ้นราวกับปรอทวัดคนไข้ที่ไข้กำลังขึ้นสูง คนว่างงานในอเมริกามีสิบล้านกว่า ในอังกฤษมี ๒ ล้านกว่า และในเยอรมนีก็ปานกัน ฝรั่งเศสซึ่งเคยอวดว่าไม่มีปัญหาเรื่องคนว่างงานเลย ก็เกิดมีคนว่างงานทวีขึ้นเป็นจำนวนสามแสนเศษ สยามยังอยู่ในสมัยเกษตรกรรม จึงยังเหินห่างจากภัยเช่นนี้ คนว่างงานของเราเกิดมีขึ้นบ้างเฉพาะในกรุง ซึ่งจะอาศัยอาชีพทางเกษตรกรรมไม่ได้ ถ้าได้สร้างอุตสาหกรรมขึ้นบ้าง ก็พอจะหางานให้ชาวกรุงทำได้ ในชนบทนั้น กสิกรมีเวลาว่างมากจริงแต่เขาก็ไม่ใช่คนว่างงานแท้ เราอาจช่วยให้กสิกรมีงานทำตลอดปี ด้วยวิธีจัดการทดน้ำและก่อเกิดสินค้าบ้านขึ้น

[๘] ......อาการ เช่นหางานโยธาให้ทำ ก็เป็นเพียงการแก้ชั่วคราว เมื่อหมดงานแล้วเหลือเพียงการรักษา ก็จะต้องปลดคนออก จึ่งเปรียบเหมือนแก้อาการ หาใช่แก้โรคได้จริงๆ ไม่

[๙] ......เบี้ยชูชีพ อังกฤษให้ dole แก่คนว่างงาน ที่มีครอบครัวก็ให้มากหน่อยเพื่อเจือจานถึงครอบครัวด้วย วิธีนี้เป็นการช่วยเหลือ แต่ก็กล่าวกันว่าเป็นการยุให้คนขี้เกียจ ไม่อยากหางานทำ ฉะเพาะคนที่ยอมอยู่กินอย่างแร้นแค้น

[๑๐] ......ดอกบัว เครื่องจักรเป็นกงจักร หรือว่านานไปจะกลายเป็นดอกบัว คืออิฏฐารมณ์ อันเป็นส่วนที่คนเราปราร์ถนา

[๑๑] ......รวม ฟัสซิสม์ คือการปกครองแผนดิกเตเตอร์ที่มุสโสลินีแห่งอิตาลีตั้งขึ้น และเดี๋ยวนี้กำลังระบาดอยู่ในยุโรป เขาจะแก้ภัยเครื่องจักรได้ด้วยเป็น Corporate State คือประเทศน้ำหนึ่งใจเดียว คือใจของดิกเตเตอร์

[๑๒] ......แผน นักรัฐประศาสน์เชื่อกันว่า ปัญหาเรื่องวิธีจำหน่าย คือทำสินค้าได้มากๆ ก็ให้ได้ใช้ทั่วถึงกัน ไม่ต้องทำลายหรือจำกัดปริมาณที่ทำให้น้อยลงนี้ จักสำเร็จได้ด้วยอาศัยมี planning คือการกะวางแผนผังให้พอเหมาะว่า จะให้ใครทำอะไร ที่ไหนเท่าไร แทนที่จะให้แข่งค้าแข่งขายกันไปตามเรื่องอย่างเดี๋ยวนี้

[๑๓] แน่ ดูคำอธิบายหมายเลข ๒ (......แล)

[๑๔] ......นาน ถ้าเปรียบกับประเทศที่มีสำมะโนครัวหนาแน่น เช่น ญี่ปุ่น สยามก็ยังมีคนอยู่ได้อีกไม่น้อยกว่าหกเท่าของสำมะโนครัวปัจจุบันนี้ ภัยเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม เรายังอยู่ห่างมาก และภัยเครื่องจักรทางเกษตรกรรม เราก็ไม่ต้องกลัว เพราะที่ดินเรายังมีเหลือหลาย ลำพังการทวีแห่งสำมะโนครัวอย่างปกติ เราก็ยังจะมีความสะดวกสบายไปได้อีกนานนัก เพราะเหตุที่มีที่ดินมาก มีคนน้อย เรากลับต้องการเครื่องจักรช่วยแรงคนเสียอีก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ