ธรรมชาติกับมนุษย์

ธรรมชาติ

โตรกธารละหานหินศิขรินชโลธร
เพ็ญภาพสภาพวอนนรแวดวนาศัย
ขุนเขาเขย่าเมฆรุจิเรขหิมาลัย
แหนลับละเลิงชัยชะนะชีพมิยอมแฉ[๑]
ควนค่อมประนอมชมอภิรมย์ละลานแด
เถื่อนถ้ำสำราญแลรพิพ่นพะนอแสง
ธารล้ำถลำตกชลหกกระหึมแรง
ราดผาถลาแทงพสุธาคระไลไหล
เขาตกทะเลบกสิก็ตกทะเลไป
คลื่นสีขจีใสปะทะซ่าฉะฉ่าฉาน
ฟอกหาดและสาดหินบมิสิ้นมิสุดกาล
แหนน้อย ณ หนองน่านระกะเกาะก็กลกัน
ฟ้าน้ำประจำจดขจิสดประสานวรรณ
สุริย์โสมสนานอรร-ณพพร่างสะอางสี

มนุษย์

งามภาพสภาพยวนฤบควรจะไยดี
ฉันใดจะไพล่หนีชนบทระทดถอย
สู่เมืองเมลืองสุขและสนุกมิใช่น้อย
ทุกข์ถมระทมคอยคติคู่คำรณปรน
ข้อขัด ณ บัดนี้ภยมีก็ที่ปล้น
บ้านนอกจำนนคนทุรชนคะนองมือ
ชีวิตและสมบัติจะสวัสดิภาพหรือ
ขาดแพทย์และยาคือนิรจัตุปัจจัย
แท้ธรรมชาติเฉกชนนีสุเวไนย
ให้เกิดและให้ใช้นรชอบวิชาหา[๒]
จึ่งธรรมชาติแต่งริจำแลงสภาพพา
สร้างเมืองเมลืองถา-วรสุขสโมสร
อยากธรรมชาติเห็นก็ริเล่นจำลองก่อน
ก่อสระและสิงขรวนเวิ้งชะวากผา
อาบแดดกระยาดิบภยทิพยนุ่งฟ้า[๓]
หันเหียนจำเนียรคา-รวนิตย์อนิจจัง

๖ กรกฎ. ๗๗


[๑] ......แฉ ยอดเขาหิมาลัย ซึ่งเวลานี้ทราบกันว่าเป็นสูงสุดในโลกนั้น เป็นยอดแห่งเทือกเขายาวและซ้อนหลายชั้น อยู่ทางเหนือของอินเดียติดต่อกับทิเบต ยอดที่สูงสุดเรียกกันว่า เอเวอร์เรสต์ มนุษย์พยายามนักที่จะขึ้นให้ถึง เพื่อประสพความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความพยายามยังไม่สำเร็จ ทางขึ้นที่ค่อยสะดวกนั้นไปขึ้นทางทิเบต และต้องตั้งที่พักแรมเป็นชั้นๆ ขึ้นไปเป็นการใหญ่ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีอากาศหายใจน้อย หนาวจัด และมีพายุหิมะบ่อยๆ

[๒] ......หา มนุษย์ค้นหาความรู้จากธรรมชาติ ตั้งตำรับวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้น จนมีหูทิพย์ตาทิพย์ และโคจรไปในอากาศได้ ชื่อว่าใช้ธรรมชาตินั้นเองเพื่อประโยชน์สุขแห่งตน

[๓] ......นุ่งฟ้า อาบแดดว่าเป็นยา ของดิบว่ามีประโยชน์แก่ร่างกายมากกว่าที่สุกด้วยไฟ ซึ่งไวตะมินได้ศูนย์ไปเสียบ้างแล้ว ตับมีไวตะมินมากกว่า กินดิบๆ ดีนัก ศาสนาพระศรีอารย์เป็นที่หมายที่จะพยายามให้ถึงกันในข้างหน้า เวลานี้โซเวียตรัสเซียดุ่มเดินไปก่อนแล้ว สมาคมเปลือยกายเกิดมีทางยุโรปถี่ขึ้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ