หัวไม้เก่าใหม่

เสียสินยอมสละได้ด้วยดี
เสียเกียรติศักดิ์ยอมยากแท้
เวลาย่อมยังมีอยู่มาก
แค้นจักคุมแค้นแก้เกียรติสนอง
จำเนียรกาลจากนั้นบนาน
เหตุเกิดในทำนองโกรธขึ้ง
ชายหนึ่งถูกฟันฐานพยาบาท
คมดาบอาบขี้ผึ้งเบาะเผง
แผลน้อยพาดแสกหน้าพอหนำ ใจหน่อย
เล่นอย่างใจนักเลงเท่านั้น
มิใช่หมายกระทำห้ำหั่น โหดแฮ
เฉกบุรุษชั่วร้ายชั้นอนารยชน
กล่าวนี้มิกลั่นแกล้งแต่งนิยาย
เป็นลัทธิที่คนเก่าใช้
ชั่วชีวิตเรากลายเป็นโหด เหี้ยมแฮ
ปืนมีดพร้าคว้าได้ฉะดาย
อารยธรรมนำโทษทั้งยังคุณ เกิดแล
ให้เอิบอิทธิฤทธิ์มลายสุภาพแล้ว[๑]
เหยียดมนุษย์ดุจหยวกฉุนเฉียวฉะ
เจริญส่วนโลกแล้วแคล้วคลาศธรรม[๒]

สิงห์. ๒๔๗๗


[๑] ......แล้ว อิสสรภาพปลดจากการคุ้มครองบังคับบัญชาของนาย ผู้บังคับตนไม่ได้ ได้แต่เอิบอิทธิฤทธิ์ และเสื่อมคุณธรรมในตนลงทุกที

[๒] ......ธรรม อารยธรรมปัจจุบันมีวิทยาศาสตร์ทางรูปเป็นปัจจัย จิตศาสตร์ซึ่งอารยธรรมโบราณเล่นมากจนเกิดลัทธิศาสนาต่างๆ นั้น บัดนี้กำลังให้ช่องแก่วิทยาศาสตร์ส่วนรูปอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ