นักกีฬา

(ปรารภการแข่งขันมวยที่มีผู้เอาไข่เน่าปาผู้ตัดสิน)

นักกีฬาสารูปล้วนกายใจ จำรูญ
เลิศมิตรเลิศมนุษย์ในโลกนี้
ใครใครก็ไว้ใจได้หมด
แม้ศัตรูยังลี้หลีกให้อภัยครัน
ในอันเอาเปรียบไซร้ไม่มี
ขอแต่ยุติธรรมทีเถอะเน้อ
จริงฤๅเล่นก็ดีใดแปลก
จริงอย่าเป็นเล่นเก้อเล่นเพ้อพาลจริง
ค้านติงมติผู้ตัดสิน
นักกีฬาติฉินชั่วช้า
ชอบมิชอบชอบยิน-ยอมอย่าง นักกีฬา
ตั้งท่านฟังท่านถ้าดั่งนี้วินัย
วิสัยสมรรถภาพต้องตามกำเนิด
มิใช่จะชนะเลิศทั่วผู้
หย่อนกายแต่ใจประเสริฐสมศักดิ์ นักกีฬา
เก่งแต่กายห่อนกู้เกียรติได้ดั่งประสงค์
งามทรงสมส่วนด้วยบริหาร
งามจิตต์มิตรภาพวานคบค้า
งามสัตย์สุจริตขานเขตต์เชื่อ ถือเทอญ
งามกว่างามเพราะ “หน้านิ่มเนื้อนวลหงส์”
ขอจงวีรชาติเชื้อชาวไทย
เป็นนักกีฬาไกรเกริกด้าว
ครบถ้วนส่วนร้อยในอนาคต
บริสุทธิ์กายใจน้าวโลกน้อมนิยมชม

ธันว์. ๗๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ