สงครามจำแลง

เมื่อวานนี้สงครามในนามชาติประชาราษฎร์ร่วมมือกะพือโหม
ประมุขสั่งพรั่งพรูเข้าจู่โจมเลือดรุกโรมเพื่อเลือดเดือดพล่านนัก
ทุกวันนี้เปลี่ยนวิถีเป็นประเทศเทศชนกล่นเขตต์เข้าหาญหัก
ทั้งทหารพลเรือนบ่เบือนพักตร์เพื่อจงรักษ์ขอบเขตต์ประเทศตน
รุ่งพรุ่งนี้ท่วงทีจะยักเยื้องเป็นสงครามการเมืองทุกแห่งหน
สละเลือดเพื่อสีรี่ผจญดังเกิดต้นบัญญัติ[๑]ชัดเจนพอ

ยุโรปแบ่งสี

ศึกกลางเมืองเรื่องร้ายในสเปนฆ่าฟันกันเป็นเดนดุเดือดหนอ!
ช่างเกรี้ยวโกรธโหดร้ายจริงใจคอเจริญป๋อกลับมาเป็นป่าไป
เรื่องร้ายกว่าปฏิวัติอุบัติครั้งของฝรั่งเศสกระโน้นเป็นไหนไหน
เทศชนแบ่งภาคจากน้ำใจเป็นขาวแดงแรงไล่ตะลุมบอน
ส่วนประเทศข้างเคียงก็เอียงเอนเป็นสีเสนหรือสกาวข่าวสลอน
ฝรั่งเศสเป็นกลางนำทางจรแต่กรรมกรร้องให้ช่วยฝ่ายแดง
เยอรมนีอิตาลีสีเดียวกัน[๒]ดูต่างหันเข้าหาตั้งท่าแข็ง
ออสเตรียร่วมด้วยช่วยทะมัดทะแมงถ่วงสีแห่งฝรั่งเศสกับรุสเซีย[๓]
โลกระบายสีใหม่ในแผนที่จึงสงครามพรุ่งนี้น่าละเหี่ย
รบเพื่อสีนี้ร้ายใจกายเพลียคนเป็นเหี้ยห้ำหั่นกันเองเอย

กันย์. ๗๙[๑] ต้นบัญญัติ สเปนกำลังเกิดศึกกลางเมืองยกใหญ่ ซึ่งเทศชนแบ่งพวกเป็นคอมมูนิสต์และเนชั่นนอลลิสต์ หรือฟัสซิสม์ คือแดงกับขาว

[๒] ......กัน ทั้งสองประเทศนี้ใช้ในระบอบดิกเตเตอร์ชิปด้วยกัน

[๓] ......รุสเซีย ทั้งสองประเทศนี้ ทำสัญญาว่าจะช่วยกันต่อสู้ศัตรูในยุโรปเมื่อเกิดมีขึ้น รัฐบาลฝรั่งเศสเวลานี้เป็นรัฐบาลโซชัลลิสท์ สีพอเข้ากันได้กับสีของรุสเซีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ