ดิม็อคระซีกับดิกเตเตอร์ชิป

การโอ่อวดตรวจดูในหมู่นี้ออกจะมีมากมายจนหลายแหล่
ใครก็ว่าของใครเลิศประเสริฐแท้ฟังเหมือนแตรเป่าตะโกนโพนทะนา
นายบอลดวินปิ่นมนตรีศรีอังกฤษเสริมประสิทธิ์ดิม็อคระซีดีนักหนา
ว่าดิม็อคระซีไหนก็ไม่ว่าไม่ทนท้วงท่านหาว่าไม่จริง
แบบอังกฤษว่าวิจิตรพิสดารเชิญประท้วงรัฐบาลได้ทุกสิ่ง
ใครจะติจะต้านจะค้านติงท่านก็นิ่งฟังได้ไม่ตัดรอน
แต่ข้างฝ่ายเยอรมันท่านเกิบเบลส์อ้างความเห็นฮิตเลอร์เอออวยสอน
สร้างรถต่อเป็นหอรถบทจรเพื่อชุมนุมราษฎรทั่วดินแดน
เธออวดว่าประดิษฐ์ได้ว่องไวนักถ้ามีพาลิเมนต์จักเถียงกันแปร้น
เมื่อไรจะได้ทำต้องรำแพนเล่นกันแผนโยกโย้โต้วาที
เออ! ไหนแก้วไหนกงจักรไม่ยักแน่แก้วของอังกฤษแต่กงจักรนี่!
ของเกิบเบลส์ฮิตเลอร์เยอรมนีแก้วข้างนี้ข้างโน้นปลงกงจักรเจียว
โลกนี้ช่างสับสนอลหม่านอวดดีขานขัดกันอย่างมันเขี้ยว
ใครจะฟังข้างไหนฟังได้เชียวจะฟังเดี่ยวฤๅดึงก้ำกึ่งเอย

มิถุน. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ