ฝัน ?

อบิสสิเนียเสียแก่อิตาลีได้เป็นความกันที่ยินีว่า
สันนิบาตชาติกริ้วนิ่วพักตราเพราะเหตุว่าเป็นสงครามข้ามบุกรุก
วางแซงชั่นไม่ทันจะครบบทงาไหม้หมดถั่วมันไม่ทันสุก
เอกราชรัฐเก่าผู้เจ้าทุกข์ตกเข้ายุคเมืองขึ้นขมขื่นไป
รสขมนี้ภาคีคืออังกฤษก็พลอยติดลิ้นลื่นกลืนไม่ไหว
แต่หนักเข้าขมเป็นเช่นยาใช้แก้โรคได้คืนดีไมตรีทวง
ทำสัญญาหย่าฤทธิ์กับอิตาลีไม่กั้นทางนทีทะเลหลวง[๑]
ลืมเรื่องเก่าเท่าฝันกันทั้งปวงเลิกเป็นห่วงสถานทูตที่บูดแล้ว
ฝันเช่นนี้ยังมีอีกรายหนึ่งคือฝันถึงเมืองขึ้นพื้นผ่องแผ้ว[๒]
ซึ่งได้เอกราชเลิศจนเพริศแพร้วอยู่ในแถวบูรพทิศสะกิดใจ
เดิมชื่อแมนจูเรียอาเฮียปกบัดนี้ยกเป็นเขตต์ประเทศใหม่
เรียกว่าแมนจูกัวเข้าอยู่ในแสงอาทิตย์อุทัยวัยยังเยาว์
จะคงฝันหรือพลันเลิกฝันบ้างแต่ห้ามทางสันนิบาตอย่าถามเข้า[๓]
โอ้สงสารสันนิบาตชาติของเรายังต้องเฝ้าแต่ฝันวันคืนเอย

มกร. ๗๙[๑] ......หลวง สัญญาระหว่างอังกฤษกับอิตาลี เรื่องรักษาน่านน้ำแห่งทะเลเมดิเตอเรเนียน

[๒] ......ผ่องแผ้ว คือสถานทูตในอบิสสิเนีย ซึ่งต้องเลิกหรือกลายเป็นสถานกงสุลไป

[๓] ......เข้า เพราะสันนิบาตชาติยังถือว่าเป็นดินแดนของจีนอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ