เงาะถอดรูป

สักวา ฮิตเลอร์เธอจำเพาะผิดกับเงาะดำปี๋ที่เธอขาว
เกลียดสีแดงแช่งด่าว่ายืดยาวประกาศตนเป็นชาวปัจจามิตร
ชวนทวยทศร่วมเจตนาลบสีแดงเพื่อพิภพผ่องสนิท
แผนประกันสันติภาพปราบคอมมูนิสต์ไม้ของฮิตเลอร์ตีลูกคลีเอย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ