ดาราทองแห่งการแข่งขันยานยนตร์

ดาราสุวรรณทรงพิรพงศ์พิไลพรรณ
เลิศหล้ากระยาหงันกิติก้องประลองสนาม
รถใครมิใยเยี่ยมพลเหี้ยมกำแหงยาม
ขันแข่งพระแรงรามรณยู่ริปูแหยง
เทอดนามสยามบุตรบริสุทธิสำแดง
สอยดาวคำดำแคงคุณค่าจะหาไหน
หน่อภาณุรังษีรัศมีประเทืองไกล
ดาวทอง ณ​ ธงไทยพิรท่านประทานเรา
โลกชัดสมรรถภาพผิวเลิศประเสริฐเอา
ชัยโลกจะโลกเสา-วนน้อมนิยมชม

ตุล. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ