กิเลส

เล่นเก่งไม่จำต้องเป็นนักกีฬา

เก่งกีฬาหาใช่ชื่อนักกีฬา ไม่เลย
โทษกิเลสยังหนาแน่นแท้
เล่นเกกมะเหรกพาเสียชื่อ เสียอีก
ฉุนง่ายใจโหด, แม้มืดหน้าพาพาล

ผู้พร่าเกียรติสตรีไม่ใช่สุภาพบุรุษ

ชายชาญผลาญเกียรติแก้วกัญญา
เพื่อกิเลสคือรา-คะร้าย
เป็นเสนียดแห่งสมา-คมมนุษย์ นักแล
ดีอื่นหมื่นพัน, หม้ายชื่อใช้ “สุภาพชน”

ผู้ยอมเสี่ยงอย่างพนันไม่ใช่พ่อค้า

บุทคลเสี่ยงค้าเช่นเล่นพะนัน[๑]
หัวหกก้นขวิดผันผกไขว้
โลภกิเลสเร็วพลันผลาญย่อย ยับแล
เสี่ยงแห่งพ่อค้าได้แต่น้อยค่อยคำนวณ

คนขี้เมาไม่มีใครไว้ใจ

นักดื่มควรแบ่งได้เป็นสอง จำพวก
เมากับไม่เมาครองสติไว้[๒]
คนขาดสติตรองตรึกห่อน เป็นแฮ
ใครจะไว้ใจได้กิเลสร้ายแรงโมห์

นักการเมืองไม่จำต้องเป็นรัฐบุรุษ Statesman

นโยบายบอกแจ้งน้ำใจ จริงเฮย
ว่านักการเมืองไฉนแน่แท้
ใช่มิใช่รัฐบุรุษใครใคร่ทราบ
ดูกิเลสรู้แม่น, แม้มากน้อยค่อยแสดง

พฤษภ. ๗๖[๑] พะนัน พะนันเป็นการเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเท่า ๆ กัน หรือมีแต่ประตูเสียมากกว่าประตูได้ เช่นหวยหรือสลากกินแบ่ง แต่การเสี่ยงของพ่อค้าที่เรียก Speculation นั้น เป็นการเสี่ยงได้มากกว่าเสี่ยงเสีย อย่างมากพ่อค้ายอมเสี่ยงไม่เกินกว่า ๒๕% ถ้าการค้าใดยอมเสี่ยงตั้ง ๕๐% การค้านั้นก็กลายเป็นการพะนันไป

[๒] ไว้ คนขี้เมากินเหล้าแม้แต่น้อยก็ต้องเมา ว่ากันว่ากินจิบเดียวก็เมา เพราะเชื้อเหล้าซึมซาบอยู่ในร่างกายมากแล้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ