งานหกสิบ

วันนี้เป็นวันดีดิถีประเสริฐคือวันเกิด น.ม.ส. หน่อเนื้อสยาม
ท่านชาติชายชาตรีชีวิตงามเชิดชูนามบรรณโลกโชคของไทย
แก้วกวีศรีประพันธ์ขวัญปาฐกเชิงปหังสน์[๑]ถนัดยกขึ้นขานไข
ปฏิภาณภารสนองท่านว่องไวพหูสูตรสบสมัยเก่าใหม่รู้
ชันษาจวบห้ารอบฉนำประโยชน์ล้ำแต่หลังฟังชุ่มหู
ยังต่อไปขอให้ท่านพรั่งพรูด้วยประโยชน์ยืนอยู่ร้อยปีเทอญ

๑๐ มกร. ๗๙[๑] ปหังสน์ ความร่าเริง ขบขัน วิต ฮิวเมอร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ