รส

โภชน

เอมโอษฐ์โภชนลิ้มอร่อยรส
ลิ้นอร่อยเครื่องย่อยกรดกลั่นเกลี้ยง
เหล้าเข้าขาดโลกหมดความสุข
อิ่มทิพย์สิบเทพเลี้ยงแลกเลี้ยงเดียวไฉน

ดนตรี

รสไพเราะเสนาะด้วยดนตรี
ท่านว่าชีวิตมีแม่นแล้ว
ชวนหัวยั่วยวนยีทีสดับ ขยับรำ
ย้อมมนุษย์รุดโลกแผ้วกล่อมแจ้วจับใจ

จิตรกรรม

วาดวิลัยรสรูปชี้ชีวิต
สบเนตรตอบเนตรพิศเพ่งบ้าง
ลายครามภาพงามสนิทหนวดกระดิก ได้พ่อ!
แผ่นภาพภูมิภาคกว้างย่อให้จริงเห็น

ศิลปกรรม

ใดเป็นประณีตชิ้นศิลปกรรม
ฝีหัตถ์อัจฉริยทำเทอดหล้า
เป็นอมต[๑] สำ-หรับกล่อม เกลากมล
คงรสคงค่าท้ากฎอ้า! อนิจจัง

กวีการ

ยังคำร่ำเลือกร้อยกรองดุจ กรองมาลย์
ฟังทราบอาบเอิบวุฒิแว่นแก้ว
ชุบย้อมกล่อมเกลามนุษย์ประหนึ่งช่าง เกลากลึง
กวีบทมธุรสแพร้วเพริศพริ้งจริงหนอ

๑๐ เมย. ๗๘


[๑] อมต ไม่ตาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ