ยิหวาวิทยุ

ยิหวา[๑]วิทยุ

(เป็นที่ระลึกแห่งงานวังบ้านดอกไม้ ท่านผู้ก่อกำเนิดวิทยุกระจายเสียงแห่งเมืองไทย)

ยามกินผิยินวิทยุยั่วรสกลั้วกระยาหาร
ยามนอนผิวอนวิทยุขานคิต[๒]กล่อมถนอมขวัญ
ยามเล่นผิเล่นวิทยุเพลินกิฬ[๓]เปิ่นบปานกัน
ยามงานผิงานวิทยุทันธุระถ้วนกระบวนเพลิน
โอ้! ว่ายิหวาวิทยุพี่ยุวดี[๔]มิขวยเขิน
อุ่นเรือนเสมือนวิทยุเชิญชิว[๕]เชิดเฉลิมเวียง

พฤษภ. ๗๓[๑] ยิหวา ดวงใจ ดวงชีวิต

[๒] คิต คีต สังคีต เพลงขับ

[๓] กิฬ กีฬา การเล่นแข่งขัน

[๔] ยุวดี ยุวดี ยุพดี นางสาว (ยุพยุพดี หนุ่มสาว)

[๕] ชิว ชิพ ชีพ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ