ชำร่วยโลก

สักวา ฮิตเลอร์เธอดุแหวว่าตั้งแต่นี้ไปให้คำมั่น
นาซีจะหักโหมรุกโรมรันเข้าห้ำหั่นต้านต่อบอลเชวิก[๑]
นาซีมีชัยไม่ให้หือจะมารื้อยุโรปอย่าหลงอิก
จะนำหน้าพาไปไม่ให้พลิกแผ่นดินเล่นหลุกหลิกโลกแหลกเอย
สักวา โลกานุเคราะห์นี้ทั้งสองสีขาวแดงแย่งกันช่วย
แดงจ่ายทรัพย์รับเอเยนต์เล่นแผนรวยเพื่ออำนวยปฏิวัติเพาะลัทธิ
ให้โลกถึงพระศรีอารย์ได้ทันตาขาวเห็นว่าถึงคราวช่วยโลกสิ
รับปราบแดงแรงฤทธิ์เอิบอิทธิโลกจะมิรับชำร่วยรวยหรือเอย
สักวา ปฏิวัติชัดทำลายถึงจะหมายก่อสร้างก็ปางหลัง
ในระยะทดลองต้องพลาดพลั้งบทบาทยังปรวนแปรไม่แน่นัก
เดิรตาขัดปฏิวัติชัดสงบอาจบรรจบวิวัฒน์รัดกุมหนัก
จริงอยู่ช้า-แต่ว่าถ้าพร้อมพรัก[๒]ย่อมประจักษ์ผลพลันเท่ากันเอย

ตุล. ๗๙[๑] ......บอลเชวิก ฮิตเลอร์พูดในงาน National Socialist Rally ครั้งที่ ๖ ที่นูเรมแบร์ก

[๒] ......พรัก แผนดิกเตเตอร์ชิป คนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมด คือใจของผู้นำ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ