กฤษณา ?

พวกผู้ชายทั้งหลายต่างรักเจ้ายุพเยาว์ผู้ยอดเสน่หา
ต่างคนต่างเยื้องย่างอย่างนักกีฬาเพราะรู้ว่าทางเดียวเกี้ยวสาวน้อย
พากันปลูกกล้ามเนื้อเพื่อล่ำสันเข้าแข่งขันชิงชัยไม่อ้อยส้อย
ส่งเสริมศักดิ์นักมวยด้วยเรียบร้อยแต่ชม้อยมองกันเหมือนพรั่นพรึง
ต่างประกาศมรรยาทนักกีฬาว่าไม่ท้ารุกรานฐานหวงหึง
เพื่อชิงนางจึงต่างต้องรำพึงเผยอซึ่งอิทธิภาพราบรื่นไว้
ฝ่ายสาวน้อยกลอยสวาทปราศราคีสงวนศรีสงวนศักดิ์ไม่มักใหญ่
ใครจะเหี้ยมฮึกหาญสักปานใดเธอก็ไม่เต็มใจจะสมรส
คงรักษาพรหมจาริกภาพไม่ปลงใจไม่สาปใครใครหมด
พวกหนุ่มหนุ่มจึงรุมไม่ละลดต่างเผยพจน์เพียบรักสมัครนาง
การขันแข่งแย่งกันนั้นนานไปก็มีได้กับไม่ได้ทั้งสองอย่าง
แต่ใจเจ้าสิเฝ้าจะเป็นกลางจึงค่อนข้างไม่ได้แก่ใครเลย
สงสารหนุ่มนักมวยฉวยผิดหวังไม่ได้ดังจินตนานิจจาเอ๋ย
มือคาดหมัดจัดเข้าเราก็เคยเห็นไม่เฉยอยู่ได้เท่าไรนัก
ฉวยงุ่นง่านพาลตวัดปล่อยหมัดเด็ดเพ็ชรต่อเพ็ชรพาลตอบพาลเข้าหาญหัก
เกิดมวยหมู่ชู้แม่แย่ตาลักหล่อนก็จักพลอยม้วยด้วยมือมาร
หรือหมัดใหญ่ด้วยกันมักพรั่นพรึงแต่อย่าพึงไว้ใจจะดีกว่า
ขอเชิญหล่อนเพทุบายร่ายมนตราให้นักมวยล้วนมาญาติดีกัน
จำกัดหมัดจำกัดกล้ามในยามนี้เลิกวิธีฤทธิแรงโหมแข่งขัน
รับหน้าที่กฤษณา[๑]ดาประจันหมดทั้งนั้นนัดมาเป็นสามี
ครอบครัวใหญ่พร้อมในสันนิบาตโลกธาตุพ้นทุกข์เป็นสุขี
รูปหล่องามนามเพราะเสนาะดีชื่อแม่ศรีศานติมิผิดเอย

มกร. ๘๐[๑] กฤษณา ในเรื่องกฤษณาสอนน้อง นางกฤษณารบเอาพี่น้องทั้งห้าคนเป็นสามีหมด ธรรมเนียมเช่นนี้มีในประเทศทิเบต น่าจะเกิดจากหญิงมีน้อยกว่าชายมาก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ