ชิงสุกก่อนห่าม

บรรดาดรุณ ณ คณะเราคุรุมีก็หมายผล
ใช่กบฤหม้ายรสสุคนธ์คตินี้มิควรชม
เราไซร้ก็ใช่ดรุณเลวชวะแล่นประชันลม
ลิงโลดละเลิงมนนิยมคติหนุ่มคะนองใจ
ครูช้าจะพาศิษยชืดผิมิจืดก็เจียนไป
ใดควรสำเร็จ ณ ขณะไหนขณะนั้นสิควรลอง
การเรียนก็เรียนและผิจะเลียนคุรุได้ก็ควรปอง
ท่าทางจะทำดุจทำนองคุรุได้ก็ควรทำ
การสูบบุหรี่ผิวจะหัดและถนัดก็คมขำ
เสื้อฝนจะพาดกรประจำรพิจ้าก็พาไป
ไม้เท้าบ่เท้าธุระจะถือกรกวัดและแกว่งไกว
แว่นตาผิตาทศนไกลนิลแว่นอำรุงตา
สายสร้อยและแหวน[๑]ผิวมิเว้นก็จะวุ่นแสวงหา
แป้งนวลน่ะ! ควรจะประจะทากลทาบผนังเจิม
เหล่านี้และเหล่าดรุณหื่นหิริโหดหทัยเหิม
เร่งแส่แลส่อวยเผดิมกลเด็ก ณ คลองสาน[๒]

กันย์ ๕๖


[๑] ......แหวน คำและความที่ลงเครื่องหมายไว้นี้ มีอธิบายว่าในสมัยนั้นเด็กหนุ่มกำลังชอบแต่งตัวตามอย่างข้าราชการหนุ่มๆ แว่นตาดำใช้เกลื่อน ไม่ว่าตาเจ็บ ตาดี หรือตาเด็ก สร้อยข้อมือและแหวนก็ใช้เกลื่อนกลาด

[๒] คลองสาน โรงพยาบาลเสียจริตตั้งอยู่ที่ปากคลองสาน ถ้าเหมาะอะไรว่าวิกลจริต หรือบ้า ก็มักจะอ้างถึงคลองสาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ