ผีบุญ (๑)

ท่านผู้แทนราษฎรนครสวรรค์ถามสำคัญในสภาพากันทึ่ง
ว่าผีบุญเมืองไทยไฉนจึงเอากำเนิดเหมือนหนึ่งนบนอบนับ
รัฐบาลพอใจหรือไรขามหาดไทยตอบว่าคอยจ้องจับ
แต่ถ้าหากราษฎรยังต้อนรับการระงับก็ยากลำบากจริง
ข้าเจ้าว่าไม่ช้าผู้วิเศษที่สอนเวทมนต์ขลังลางผีสิง
จะต้องถูกสาปให้ไปเป็นลิงลุกลนวิ่งเข้าป่าหนีหน้าไป
ถ้าเหล่านักศึกษาประชาบาลได้หัดอ่านจากแบบสอนอ่านใหม่
จิตต์เป็นวิทยาศาสตร์สามารถใช้เหตุผลไม่เชื่อง่ายหายโง่เอย

ตุล. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ