๕๓

ฝ่ายฮั่นซีตง ครั้นถึงวันกำหนดก็ให้ง่วนเหลียง กวนเม่งซิว กวนเม่งตัด เอียโฮ้ว สี่นายลงเรือเร็วคอยช่วยกองทัพบูเชียงก๋ง งูเกาเป็นคนวิเศษเดินน้ำได้ให้เป็นกองกลาง เห็นหนักด้านไหนให้เข้าช่วย ตัวฮั่นซีตง ฮั่นเซียงเต็ก ฮั่นเอียนติดบุตรทั้งสองคุมทหารลงเรือรบใหญ่ยกไปตั้งคอยที่อยู่ บูเชียงก๋งครั้นถึงวันดีได้ฤกษ์แล้วก็จุดประทัดใหญ่สัญญายกกองทัพบกทัพเรือไปพร้อมกัน เอียเอียวครั้นแจ้งว่าบูเชียงก๋งยกกองทัพบก ฮั่นซีตงยกกองทัพเรือเข้ามาจะตีค่าย ก็สั่งให้เอียคิมอยู่รักษาค่าย ให้เงาเซียงจี้รักษาครอบครัว ตัวเอียเอียวกับอวยโพฮวงคุมทหารลงเรือรบ ยกออกมาตั้งคอยรับกองทัพฮั่นซีตงอยู่

ฝ่ายทหารทั้งห้ากองซึ่งบูเชียงก๋งจัดให้เข้าตีค่ายนั้นก็ขับทหารระดมเข้าตีค่าย ทหารซึ่งรักษาค่ายก็สู้รบต้านทานเป็นสามารถ แต่เงียมเชงฮอง ฬอเอียนเก่งสองนายนั้นได้สัญญาเข้าเป็นพวกบูเชียงก๋งแล้ว ก็ไม่เร่งรัดให้ทหารสู้รบนั่งเฉยเสีย คิดแต่ว่าเมื่อไรค่ายจะแตกจะได้ไปอยู่กับบูเชียงก๋ง

ฝ่ายอวงจอเห็นบูเชียงก๋งยกมาถึงค่ายที่ตัวรักษาอยู่นั้นแล้ว ก็เปิดประตูออกไปคำนับรับบูเชียงก๋ง บูเชียงก๋งสั่งให้อวงจอเก็บรวบรวมทรัพย์สิ่งของครอบครัวไปอยู่เมืองทันจิว

ฝ่ายเอียคิมแจ้งว่าบูเชียงก๋งยกมาได้ค่ายอวงจอแล้ว เอียคิมก็ใช้ให้ทหารพวกที่สนิทเอาเรือไปรับบูเชียงก๋งกับทหารมา ณ ค่ายเงาเซียงจี้ เห็นบูเชียงก๋งข้ามมาได้ค่ายที่เอียคิมรักษาแล้ว เงาเซียงจี้ก็จับบุตรภรรยาครอบครัวเอียเอียวฆ่าเสียทั้งสิ้น ตัวเงาเซียงจี้ เอียคิมก็เข้าไปคำนับบูเชียงก๋ง บูเชียงก๋งสั่งให้เก็บรวบรวมทรัพย์สิ่งของเครื่องศาสตราวุธของเอียเอียวลงบรรทุกเรือ ให้เอียคิม เงาเซียงจี้คุมไป ณ เมืองทันจิว ค่ายเอียเอียวนั้นให้ทหารเอาไฟเผาเสีย

ฝ่ายทหารซึ่งรักษาค่ายอยู่กับเอียคิมเห็นเอียคิมกับเงาเซียงจี้เอาเรือข้ามไปรับกองทัพบูเชียงก๋งมา แล้วจับบุตรภรรยาครอบครัวของเอียเอียวฆ่าเสียสิ้นก็ตกใจ หนีเล็ดลอดไปบอกความแก่เอียเอียว เอียเอียวได้ฟังก็เสียใจหน้าซีดสลดลงทันที พูดกับทหารทั้งปวงว่าคนทั้งสองนี้เราไว้ใจจึงได้ให้อยู่รักษาค่ายและครอบครัว ไม่นึกเลยว่าจะเอาใจออกห่างไปเข้าแก่ข้าศึก เรามีความแค้นนัก ท่านทั้งปวงจงช่วยกันสู้รบเอาชัยชนะให้ได้ ขณะนั้นงูเกาลงเรือรบเที่ยวตรวจตระเวนอยู่เห็นเอียเอียวยกกองทัพมา งูเกาก็ใส่รองเท้าวิเศษเดินน้ำตรงเข้าไปที่เรืออวยโพฮวง ร้องพูดไปว่า ท่านจงอ่อนน้อมต่อเราเสียโดยดีเถิด อวยโพฮวงเห็นงูเกาเป็นผู้วิเศษเดินน้ำได้ก็กลัวอำนาจคิดสยดสยอง ออกมาที่ปากเรือคุกเข่าลงคำนับยอมเข้าด้วยงูเกาโดยดี งูเกาก็ให้ทหารขึ้นรักษาประจำเรือรบที่อวยโพฮวงมานั้น เอียเอียวแลเห็นอวยโพฮวงไม่สู้รบยอมเข้าสามิภักดิ์กับข้าศึกแล้วก็เสียใจ แต่ทำกิริยาฮึดฮัดเร่งทหารขับเรือเข้ารบกับฮั่นซีตง ปรารถนาจะมิให้ทหารทั้งปวงย่อท้อ

ฝ่ายบูเชียงก๋งครั้นเผาค่ายเอียเอียวเสร็จสิ้นแล้วก็กลับมาค่ายที่ตั้งอยู่หน้าเมืองทันจิว พองูเกาพาเอาตัวอวยโพฮวงมาให้บูเชียงก๋ง บูเชียงก๋งให้อวยโพฮวงไปอยู่กับเอียคิม อวงจอ เงาเซียงจี้ในเมืองทันจิว ขณะนั้นทหารม้าใช้มาแจ้งความกับบูเชียงก๋งว่ากิมงึดตุดยกทัพล่วงแดนเข้ามาทางตำบลจูเซียนติ้น บูเชียงก๋งได้ฟังก็ตกใจจึงจัดให้ม้าใช้ไปสืบอีกหลายพวก ครั้นรุ่งขึ้นอีกสองวันม้าใช้สืบราชการมาแจ้งอีกว่า กิมงึดตุดยกเข้ามาเกือบจะถึงตำบลจูเซียนติ้น บูเชียงก๋งพูดกับนายทหารทั้งปวงว่า การรบกับพวกโจรก็ยังจับตัวเอียเอียวไม่ได้ บัดนี้กิมงึดตุดยกมาจะเข้าตีเอาเมืองนิ่มอันนั้นเป็นกังวลห่วงหลังระวังหน้านัก สั่งให้นายทัพนายกองจัดทหารเตรียมไว้เจ็ดกอง กองละห้าพันให้พร้อมสรรพ ถ้ากำจัดเอียเอียวสำเร็จแล้ว ก็จะยกไปรับกองทัพกิมงึดตุด

ฝ่ายนายทหารห้ากองซึ่งบูเชียงก๋งจัดให้ไปตีค่ายเอียเอียวนั้นได้สู้รบฆ่าฟันทหารเอียเอียวล้มตายลงเป็นอันมากและแตกหนีไปสิ้น ฬอเอียนเก๋งกับเงียมเชงฮองก็พาสมัครพรรคพวกมาอยู่ด้วยบูเชียงก๋ง

ฝ่ายคุดงวนเกง กุนซือของเอียเอียวนั้น ครั้นเสียค่ายที่ตัวตรึกตรองตั้งไว้ว่าเป็นกระบวนวิเศษนั้นแล้ว ก็ตกใจหนีไปได้ครึ่งทาง คิดโทมนัสน้อยใจว่าคนทั้งหลายสรรเสริญนับถือว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาเรียกว่ากุนซือเหมือนขงเบ้งครั้งแผ่นดินสามก๊ก บัดนี้มาได้ความปราชัยแก่ข้าศึก เสียรี้พลทแกล้วทหารหมดสิ้น กับเจ้านายก็พลัดกัน ตัวเราจะอยู่ไปก็อัปยศแก่คนทั้งหลาย ตายเสียดีกว่า พูดดังนั้นแล้วก็เอากระบี่เชือดคอตายเสีย

ฝ่ายเอียเอียวสู้รบอยู่กับฮั่นซีตง ครั้นเห็นศึกเหลือกำลัง จะสู้ไม่ได้ก็โดดน้ำหนีไป เอียโฮ้วกับง่วนเหลียง กวนเม่งซิว กวนเม่งตัดไล่ติดตามค้นคว้าหาก็ไม่พบตัว เที่ยวสืบเสาะค้นคว้าต่อไปอีก นายทัพนายกองทั้งปวงครั้นได้ชัยชนะแล้วก็เก็บรวบรวมทรัพย์สิ่งของเสบียงอาหาร จับผู้คนและเรือรบมาให้บูเชียงก๋งได้ทุก ๆ กอง แล้วแจ้งข้อราชการซึ่งได้สู้รบกับข้าศึกมีชัยชนะให้ฟังทุกประการ บูเชียงก๋งมีความยินดีพูดว่า ท่านทั้งปวงมีชัยชนะแก่ข้าศึกมาถึงพร้อมมูลแล้ว บัดนี้มีข่าวราชการมาว่ากิมงึดตุดยกกองทัพล่วงแดนเข้ามาทางตำบลเซียนติ้นจะตีเอาเมืองนิ่มอัน ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงปลงใจช่วยรักษาแผ่นดิน สู้รบกับพวกฮวนอีกสักคราวหนึ่งให้เต็มฝีมือ นายทหารทั้งปวงว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นชายชาติทหาร จะขออาสาทำศึกไปกว่าจะสิ้นกำลัง ท่านจะใช้ประการใดก็แล้วแต่จะบัญชา บูเชียงก๋งสั่งให้งักฮุนคุมทหารห้าพันยกไปตั้งอยู่ที่ตำบลจูเซียนติ้น ให้เอียไจเฮงคุมทหารห้าพันยกล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงจะยกกองทัพใหญ่ตามไป สั่งให้ซือหยินไปจัดการแต่งงานให้เงาเซียงจี้กับนางเอียวสีอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี แล้วสั่งให้เงียมเชงฮอง ฮอง่วนเคง อือฮวยเหลง ฬอเอียนเก่ง เงาเซียงจี้ห้านายคุมทหารกองละห้าพันยกหนุนตามเอียไจเฮงไป บูเชียงก๋งนั้นให้จัดกองทัพเตรียมไว้จะยกหนุนตามไปอีก

ฝ่ายง่วนเหลียง เอียโฮ้ว กวนเม่งซิว กวนเม่งตัด สี่นายซึ่งเที่ยวติดตามจับตัวเอียเอียวนั้น ครั้นจับตัวเอียเอียวได้ก็คุมตัวมาส่งบูเชียงก๋ง บูเชียงก๋งมีความยินดีพูดว่าท่านทั้งสี่จับตัวเอียเอียวมาให้เราได้มีความชอบมาก สิ้นกังวลแล้วจะได้ตั้งหน้าทำศึกกับกิมงึดตุดไปฝ่ายเดียว สั่งให้ทหารเอาตัวเอียเอียวไปตัดศีรษะเสียบประจานไว้หน้าเมืองทันจิว แล้วสั่งให้งูเกาไปเกณฑ์กองทัพหัวเมืองและเสบียงอาหารส่งกองทัพที่ตำบลจูเซียนติ้นให้ทันราชการ อย่าให้ทหารในกองทัพอดอยากได้ งูเกาก็คำนับลาไป ครั้นได้วันฤกษ์ดี บูเชียงก๋งกับฮั่นซีตงก็คุมทหารสามสิบหมื่นยกตรงไปตำบลจูเซียนติ้น

ฝ่ายเอียไจเฮงครั้นเดินกองทัพล่วงมาถึงตำบลจูเซียนติ้น เห็นกองทัพกิมงึดตุดตั้งค่ายใหญ่ติดเนื่องกันไปจนสุดสายตา เอียไจเฮงหยุดกองทัพพักอยู่แต่ห่าง พอทหารหายเหนื่อยเอียไจเฮงก็แต่งตัวขึ้นม้าถืออาวุธตรงเข้าไปยั่วกองทัพกิมงึดตุดให้ออกรบ เสาะลีฮวยหนำนายทหารกองหน้าของกิมงึดตุดก็ขับม้าเข้าสู้รบกับเอียไจเฮงได้ประมาณสามสิบเพลง เอียไจเฮงเอาทวนแทงถูกเสาะลีฮวยหนำตกม้าตาย เสาะลีฮวยปัก เสาะลีฮวยตัง เสาะลีฮวยไซสามนายเห็นเสาะลีฮวยหนำผู้พี่ตาย ก็ขับม้าเข้าช่วยกันรบกับเอียไจเฮง นายทหารทั้งสามต้านทานฝีมือเอียไจเฮงไม่ได้ เอียไจเฮงฆ่าตายเสียสิ้นทั้งสามนาย แล้วขับทหารเข้าไล่ฆ่าฟันพวกฮวนแตกตื่นล้มตายเป็นอันมาก เอียไจเฮงคิดกำเริบเห็นว่าพวกฮวนฝีมืออ่อนก็บุกบั่นฆ่าฟันเล่นตามสบาย พวกทหารกองตระเวนของกิมงึดตุดเห็นเอียไจเฮงขับม้าไล่พวกฮวนมาก็หลบเข้าแอบอยู่ในพุ่มไม้ริมทาง พอเอียไจเฮงไล่พวกฮวนมาถึงที่นั้น ได้ทีก็เอาเกาทัณฑ์ยิงไปถูกเอียไจเฮงตกม้าลงขาดใจตาย พวกกองตระเวนก็เข้าตัดศีรษะไปให้กิมงึดตุด

ฝ่ายงักฮุนยกมาถึงแจ้งความว่าเอียไจเฮงเสียทีแก่ข้าศึกถูกเกาทัณฑ์พวกฮวนยิงตาย ก็โกรธคุมทหารเข้าบุกบั่นเป็นตะลุมบอนเข้าไปจนถึงหน้าค่ายกิมงึดตุด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ