ฝ่ายซินแสจิวถองกับอึงเล่าชิด พากันไปดูต้นข้าวในนาเห็นแล้วก็พูดกันว่า ต้นข้าวเป็นอัศจรรย์ดังนี้คงจะเกิดผู้มีวาสนาอยู่ในตำบลบ้านเรานี้เป็นแน่ พูดกันแล้วซินแสจิวถองก็ลาอึงเล่าชิดกลับมาที่อยู่ เด็กศิษย์ทั้งสามก็เอาคำแก้กระทู้มาส่งให้ ซินแสดูกระทู้เห็นถ้อยคำลึกซึ้ง จึงคิดว่าเด็กศิษย์เราทั้งสามคนนี้ทำคำแก้กระทู้อย่างนี้ไม่ได้ เห็นจะไปวานผู้อื่นทำเป็นแน่ จึงถามศิษย์สามคนว่าผู้ใดมาที่นี้บ้างหรือไม่ คำแก้กระทู้นี้ใครทำให้จงบอกไปตามจริง ศิษย์ทั้งสามว่าหามีผู้ใดมาไม่ คำแก้กระทู้นี้ข้าพเจ้าทำเองทั้งสามคน ซินแสได้ฟังก็ยังไม่เชื่อ พอแลไปเห็นคำโคลงเขียนไว้ที่ฝา ซินแสก็เข้าไปอ่านดูจำลายมือได้ว่างักฮุยมาเขียนไว้ คำซึ่งแก้กระทู้ศิษย์ทั้งสามนั้นก็เป็นคำงักฮุยทำให้ จึงขู่เด็กศิษย์ทั้งสามว่า พูดปดไม่บอกตามจริงพวกเจ้าทั้งสามคนนี้ทำไม่ได้ เจ้าจงไปเรียกงักฮุยมาหาเราเดี๋ยวนี้ เฮงกุ้ยก็ไปเรียก งักฮุยมาถึงคำนับซินแส ซินแสพิจารณาดูลักษณะงักฮุย กับถ้อยคำสติปัญญาที่เขียนคำโคลงไว้ประกอบกันก็รู้ชัดว่า งักฮุยนี้เป็นคนมีวาสนาเป็นแท้จึงถามงักฮุยว่าคำโคลงนี้เจ้าทำหรือ เจ้าเล่าเรียนมาแต่ไหนซินแสผู้ใดสั่งสอนให้ งักฮุยบอกว่าคำโคลงที่ฝานั้นข้าพเจ้าเขียนเอง ตัวข้าพเจ้าขัดสนหามีเงินจะจ้างซินแสสั่งสอนไม่ มารดาข้าพเจ้าสอนให้เขียนให้อ่านได้รู้บ้างเล็กน้อย ขอท่านอย่าได้โกรธข้าพเจ้าเลย ซินแสจิวถองจึงว่าเจ้านี้มีสติปัญญา ควรจะสั่งสอนได้หาถือโทษโกรธไม่ เราอยากจะใคร่พบมารดาเจ้าจงไปเรียกมาหาเราสักหน่อย งักฮุยว่ามารดาข้าพเจ้าเป็นหญิงม่าย จะมาหาท่านคนทั้งปวงก็จะติฉินนินทาได้ ขอเชิญท่านไปที่โรงข้าพเจ้าเถิด ซินแสจิวถองได้ฟังก็เห็นชอบ จึงเรียกศิษย์ทั้งสามตามไปที่โรงงักฮุยกับมารดาอยู่ ให้เฮงกุ้ยไปเชิญนางเอียวสีมารดางักฮุยออกมา นางเอียวสีก็ออกมาคำนับซินแสจิวถอง ซินแสจิวถองจึงพูดกับนางเอียวสีว่า งักฮุยบุตรของท่านนี้มีสติปัญญาควรจะสั่งสอนให้รู้วิชาต่าง ๆ ได้ เราจะของักฮุยไปไว้เป็นบุตรเลี้ยง เห็นว่าต่อไปภายหน้าควรจะฝากผีฝากไข้ได้ แล้วประการหนึ่งความรู้วิชาที่เราได้เล่าเรียนมาก็จะสั่งสอนให้รู้สิ้น ท่านจะยอมให้หรือไม่ นางเอียวสีจึงว่าข้าพเจ้าก็ยินดีอยู่ซึ่งจะให้เรียนวิชาต่าง ๆ นั้น แต่ข้อความข้อหนึ่งท่านอย่าได้เปลี่ยนแซ่เปลี่ยนชื่อบุตรข้าพเจ้าเสียใหม่เลย ซินแสจิวถองว่าเรารู้อยู่ไม่ต้องวิตกดังนั้นดอก นางเอียวสีก็เรียกงักฮุยผู้บุตรมามอบให้ไปอยู่กับซินแสจิวถอง ซินแสจิวถองก็พางักฮุยกับศิษย์ทั้งสามกลับมาที่อยู่ สั่งสอนหนังสือและเพลงอาวุธต่าง ๆ ให้งักฮุย เฮงกุ้ย ทึงฮวย เตียเฮียน ศิษย์ทั้งสี่อยู่ทุกวันมิได้ขาด ศิษย์ทั้งสี่อุตส่าห์เล่าเรียนหนังสือและเพลงอาวุธคล่องแคล่วชำนิชำนาญได้ทุกคน แต่ฝึกหัดสั่งสอนกันอยู่ประมาณหกปีเศษ ครั้นอยู่มาเวลาวันหนึ่งซินแสจิวถองพูดกับศิษย์ทั้งสี่ว่า ตั้งแต่เรามาสั่งสอนพวกเจ้าอยู่ช้านานหลายปีแล้ว ยังหาได้ไปเยี่ยมเยียนหลวงจีนเหมงเจียงเล้าที่อยู่ชายเขาและจัวซัวไม่ เราจะไปเยี่ยมเยียนท่านสักเวลาหนึ่ง เจ้าทั้งสี่คนจงอยู่ซ้อมหัดไปพลางก่อนไม่ช้าเราจะกลับมา งักฮุยได้ฟังจึงว่าซึ่งบิดาจะไปหนทางไกลกันดารแต่ผู้เดียวนั้นไม่ควร ข้าพเจ้าทั้งสี่จะตามไปให้ใช้สอย ซินแสจิวถองว่าเจ้าจะไปด้วยกันก็ตามใจ พูดกันแล้วซินแสกับศิษย์สี่คนก็พากันออกเดินไปถึงวัดเขาและจัวซัว เห็นประตูวัดปิดอยู่ ซินแสจิวถองสั่งให้งักฮุยเรียกศิษย์ในวัดให้เปิดรับ ศิษย์วัดก็เปิดประตูออกมาถามว่า ท่านมาแต่ไหนมีธุระสิ่งใดหรือ ซินแสจิวถองบอกว่าเราชื่อจิวถอง จะมาเยี่ยมเยียนท่านหลวงจีนจีเหมงเจียงเล้า อาจารย์ของท่านอยู่หรือไม่ ถ้าอยู่ก็จงบอกให้ท่านรู้ด้วย ศิษย์วัดก็กลับเข้ามาแจ้งความแก่หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้า หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าก็ออกไปรับซินแสจิวถองเข้ามาในเก๋งที่อยู่จัดให้นั่งตามสมควร พูดจาไต่ถามกันตามการซึ่งคุ้นเคยมาแต่ก่อน ซินแสจิวถองจึงถามหลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าว่าได้ยินเขาเล่าลือว่าน้ำที่ในเขานี้ ตักมาต้มน้ำชากินหอมมีรสอร่อยนักจริงหรือ หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าว่า ที่หลังเขาและจัวซัวนี้มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งชื่อถ้ำและจัวตั๋ง มีน้ำไหลออกมาจากศิลาในถ้ำกลิ่นหอม ถ้าผู้ใดตามืดมัวเอาน้ำนั้นมาหยอดมาทาก็เห็นสว่างขึ้นได้ดี เดิมเราก็ให้ศิษย์ไปตักมาใช้สอยสำหรับต้มน้ำชากินอยู่มิได้ขาด แต่เดี๋ยวนี้ที่ถ้ำนั้นเกิดเป็นควันคลุ้มออกมา ถ้าผู้ใดไปถูกควันนั้นเข้าก็ให้เมามึนมัว หาอาจไปตักน้ำในถ้ำมาใช้ได้เหมือนแต่ก่อนไม่ ต้องใช้น้ำท่าเป็นธรรมดาอยู่ดังนี้ ซินแสจิวถองได้ฟังก็นิ่งอยู่ งักฮุยจึงพูดขึ้นว่า ข้าพเจ้ามาถึงนี้แล้วจะต้องขอลาอาจารย์ไปดูให้ถึงถ้ำว่าจะเป็นเหตุด้วยสิ่งใด ซินแสจิวถองจึงว่าเจ้าจะไปก็ตามใจ วานเอาศิษย์วัดนำไปเถิด หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าก็สั่งให้ศิษย์วัดนำงักฮุยไป งักฮุยเดินไปถึงหลังเขาเห็นปากถ้ำเป็นควันคลุ้มออกมาน้ำในถ้ำนั้นก็มีอยู่ งักฮุยอุตส่าห์ทนควันชะโงกเข้าไปพิจารณาดู เห็นศีรษะงูล่ออยู่ที่ในถ้ำ งักฮุยก็ถอยตัวออกมาเอาก้อนศิลาโยนเข้าไป งูนั้นทะลึ่งพุ่งตรงออกมาจะกัดงักฮุย งักฮุยหลบทัน งูเลยพ้นไป งักฮุยฉวยหางกระชาก งูนั้นก็กลับกลายเป็นทวน งักฮุยหยิบเอาทวนขึ้นพิจารณาดูก็เป็นอัศจรรย์ใจ แลไปดูที่ในถ้ำควันก็ไม่มีน้ำก็แห้งไปสิ้น งักฮุยเอาทวนนั้นถือกลับมา แจ้งความแก่ซินแสจิวถองกับหลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าตามที่ได้ไปเห็นและได้ทวนมานั้นทุกประการ หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้ากับซินแสจิวถองพิจารณาดูเห็นเหล็กทวนนั้นสีเขียวเงาจับสายตาเป็นของวิเศษโดยแท้ หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าจึงพูดกับซินแสจิวถองว่า บุตรเลี้ยงของท่านคนนี้มาได้ทวนของวิเศษในถ้ำไป และลักษณะตัวก็ดี นานไปภายหน้าจะมีวาสนาเป็นขุนนางนายทหารแม่ทัพใหญ่ ตำบลเขาและจัวซัวนี้ข้าพเจ้าจะอยู่ต่อไปเห็นจะไม่ได้ ด้วยสิ้นของวิเศษที่เป็นสำคัญเสียแล้ว จะต้องไปอยู่ที่วัดเขาเง่าไทซัว เรามีตำรับพิชัยสงครามอยู่เล่มหนึ่งจะให้แก่บุตรท่าน สำหรับจะได้ปราบยุคเข็ญในแผ่นดินต่อภายหน้า พูดดังนั้นแล้วก็เข้าไปหยิบเอาสมุดตำรับพิชัยสงครามมาส่งให้งักฮุย งักฮุยก็ลุกขึ้นคุกเข่าคำนับหลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าสามครั้งแล้วรับเอาสมุดตำรา หลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าจึงพูดว่า เจ้านี้เป็นคนมีวาสนาจึงได้ทวนของวิเศษในเขานี้และตำราของเรา ต่อไปข้างหน้าอีกยี่สิบปีเศษ เจ้ากับเราจะได้พบกันที่เขากิมซัวอีก พูดดังนั้นแล้วหลวงจีนจีเหมงเจียงเล้าก็สั่งให้ศิษย์เก็บรวบรวมสิ่งของจะไปอยู่วัดเขาเง่าไทซัว ซินแสจิวถอง งักฮุยกับศิษย์ทั้งสามก็ลากลับมา ซินแสจิวถองฝึกหัดศิษย์ทั้งสี่คนให้ยิงเกาทัณฑ์ซักซ้อมเพลงอาวุธต่าง ๆ อยู่ทุกวันทุกเวลามิได้ขาด อยู่มาเวลาวันหนึ่งเศรษฐีบิดาศิษย์ซินแสจิวถองทั้งสามชวนไปเที่ยวเดินเล่นตามถนน พบพันนายบ้านบอกกับเศรษฐีทั้งสามว่า ผู้รักษาเมืองไลยอึ้งกุ้ยให้ข้าพเจ้ามาเที่ยวป่าวร้องว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนนี้จะซ้อมเพลงอาวุธที่สนามใหญ่ ถ้าผู้ใดมีบุตรฝีมือเข้มแข็งรู้วิชาเพลงอาวุธต่าง ๆ ก็ให้ไปซักซ้อมทดลองดู ถ้าดีจะตั้งให้เป็นขุนนางนายทหาร บุตรท่านทั้งสามกับงักฮุยนั้นข้าพเจ้าก็จดชื่อเสียงส่งไปให้ผู้รักษาเมืองไลยอึ้งกุ้ยแล้ว เศรษฐีทั้งสามได้แจ้งความดังนั้น ก็พากันมาบอกกับซินแสจิวถองตามคำพันนายบ้านมาประกาศป่าวร้องทุกประการ ซินแสจิวถองจึงว่าบุตรท่านทั้งสามนั้นข้าพเจ้าก็ได้ฝึกหัดเพลงอาวุธคล่องแคล่วชำนิชำนาญว่องไวทุกคน ถึงจะไปซักซ้อมทดลองก็หาเป็นไรไม่ท่านอย่าวิตกเลย เศรษฐีทั้งสามได้ยินซินแสจิวถองพูดดังนั้นก็มีความยินดีคำนับลาซินแสจิวถองกลับไปบ้าน จัดเครื่องแต่งตัวให้บุตรสำหรับจะได้ไปทดลองฝีมือในสนามพร้อมทุกคน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ