๓๘

เนียมฮั่นเห็นงูเกามาแต่ผู้เดียวก็ขับม้าออกรบกับงูเกาเป็นสามารถ เนียมฮั่นทานกำลังงูเกาไม่ได้ก็ถอยกลับเข้าค่าย งูเกาก็รีบไปถึงเมืองเชียงจิว ส่งหนังสือให้เจ้าเมืองเชียงจิว เจ้าเมืองเชียงจิวได้แจ้งแล้วก็เร่งจัดเสบียงได้ครบเกณฑ์ทหารคุมเกวียนเสบียงมอบให้งูเกา ครั้นงูเกามาถึงกลางทางฝนตกหนัก งูเการีบเดินทางมาหาที่พักพบบ้านแห่งหนึ่งมีตึกหลายหลัง งูเกาก็แวะเกวียนเข้าไปขนเอาเสบียงหนีฝนเข้าไปในในตึก มิได้บอกเจ้าของให้รู้

ฝ่ายแตฮวยเจ้าของบ้าน เห็นงูเกาขนเสบียงเข้าไว้ในตึกไม่บอกก็โกรธ จึงออกมาถามงูเกาว่าตัวท่านจะมาอาศัยบ้าน เหตุใดไม่บอกให้เราผู้เป็นเจ้าของรู้ก่อน ขนของเข้ามาไว้ตามอำเภอใจดังนี้ควรแล้วหรือ งูเกาว่าบูเชียงก๋งนายเราให้คุมเสบียงไปส่งกองทัพ พอมาถึงนี่ฝนตกหนักเราจึงขนข้าวเสบียงขึ้นอาศัยพอฝนหายแล้วก็จะไปจะเป็นอย่างไรนักหนา แตฮวยได้ฟังก็โกรธเข้าไปหยิบเอากระบี่ออกมารบกับงูเกาได้ประมาณห้าสิบเพลง งูเกาเสียทีแตฮวยจับมัดไว้ได้แล้วถามว่าตัวเป็นพวกโจรหรือเป็นทหารของบูเชียงก๋งจงบอกไปตามจริง งูเกาก็พูดยืนคำอยู่ว่าเป็นทหารของบูเชียงก๋ง แตฮวยเห็นงูเกาพูดจายั่งยืนอยู่ดังนั้นก็แก้มัดงูเกาออกแล้วว่า ตัวท่านคุมข้าวเสบียงของบูเชียงก๋งมาจริงแล้วเราขออภัยเสียเถิด ต่างคนถามชื่อและแซ่กันแล้วก็ถามข่าวถึงพระเจ้าซ้องเกาจงซึ่งกิมงึดตุดล้อมไว้ งูเกาก็เล่าความตั้งแต่ต้นจนปลายให้แตฮวยฟัง แตฮวยจึงให้คนใช้ไปจัดโต๊ะมาเลี้ยงงูเกากับทหารเมืองเชียงจิวซึ่งคุมเสบียงมา แล้วแตฮวยจึงว่าข้าพเจ้าก็จะไปทำราชการอยู่กับบูเชียงก๋งนายท่านด้วย งูเกามีความยินดี พอฝนสงบหายขาดเม็ดแล้วก็ขนข้าวเสบียงลงบรรทุกเกวียนพาแตฮวยออกเดินมาได้ทางหลายสิบลี้ พบพวกโจรประมาณหกร้อยคนตั้งสกัดอยู่ งูเกาเห็นก็ขับม้าออกไปจะรบกับโจร แตฮวยจึงพูดกับงูเกาว่าท่านอย่าออกรบเลย ข้าพเจ้าจะขอออกรบกับพวกโจรเอง แตฮวยก็ขับม้าออกไปรบกับนายโจรได้ประมาณสามสิบเพลง งูเกาเห็นฝีมือพวกโจรเข้มแข็ง ก็ขับม้าออกไปร้องห้ามว่าท่านทั้งสองอย่าเพิ่งรบกัน เราจะขอพูดสักสองสามคำ แตฮวยกับนายโจรได้ยินต่างคนก็หยุดรบกัน งูเกาจึงว่าตัวเราชื่องูเกาเป็นทหารของบูเชียงก๋ง บัดนี้บูเชียงก๋งตั้งรักษาพระเจ้าซ้องเกาจงอยู่ที่เขางูเท่าซัว เนียมฮั่นยกกองทัพมาตั้งล้อมอยู่ เราเห็นท่านเป็นคนมีฝีมือเข้มแข็งไม่ควรจะมาตั้งเป็นโจรอยู่ดังนี้ น่าเสียดายฝีมือเพลงอาวุธนักหนา ถ้าท่านยอมไปอยู่ด้วยบูเชียงก๋งนายเรา ช่วยปราบปรามข้าศึกฮวนให้พระเจ้าซ้องเกาจงได้เสด็จกลับไปอยู่บ้านเมืองตามเดิมแล้ว ก็จะมีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นคนมีกตัญญูต่อพระเจ้าแผ่นดิน นายโจรได้ฟังก็เห็นด้วย ลงจากม้ามาคำนับงูเกาบอกว่าข้าพเจ้าชื่อเตียกุยจะยอมสมัครไปทำราชการอยู่กับบูเชียงก๋งด้วย งูเกาก็มีความยินดีพาเตียกุยนายโจรเดินทางมาพบโจรอีกพวกหนึ่งตั้งสกัดทางอยู่ งูเกาขับม้าพาทหารขึ้นไปจะรบกับพวกโจร นายโจรถามว่าซึ่งท่านขี่ม้ามาหน้าทหารนี้ชื่องูเกาหรือมิใช่ งูเกาบอกว่าตัวเรานี้แหละชื่องูเกาเป็นนายทหารของบูเชียงก๋ง ตัวท่านชื่ออะไรจึงได้มาขัดขวางทางดังนี้ นายโจรว่าท่านอย่าถามชื่อเลยจงมารบดูฝีมือสักสามร้อยเพลงก่อนเถิด งูเกาได้ฟังก็โกรธ สั่งให้แตฮวย เตียกุยออกรบกับนายโจรได้หลายสิบเพลง งูเกาเห็นฝีมือนายโจรเข้มแข็งสามารถนัก งูเกาก็ขับม้าเข้าช่วยได้ประมาณยี่สิบเพลง นายโจรขับม้าถอยห่างออกไปแล้วร้องบอกว่าข้าพเจ้ามิใช่พวกโจร ชื่อกอทอง มารดาข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าซ้องเกาจงหนีกิมงึดตุด เสด็จมาอยู่บนเขางูเท่าซัวเนียมฮั่นตั้งล้อมไว้ ให้ข้าพเจ้ามาสามิภักดิ์อยู่ด้วยบูเชียงก๋งรบกับข้าศึกฮวนฉลองพระคุณเจ้าแผ่นดิน ซึ่งข้าพเจ้าสู้รบลองฝีมือดูนั้นพอให้ท่านเห็นปรากฏไว้ งูเกาได้ฟังก็มีความยินดีต่างคนลงจากม้าคำนับกันแล้วก็พากันเดินตามทางไป

ฝ่ายกิมงึดตุดยกกองทัพมาถึงกองทัพซึ่งเนียมฮั่นตั้งล้อมอยู่ที่เขางูเท่าซัวแล้ว จึงถามเนียมฮั่นว่างักฮุยคุมทหารมาป้องกันรักษาพระเจ้าซ้องเกาจงได้อย่างไร เนียมฮั่นก็เล่าความตั้งแต่ตามพระเจ้าซ้องเกาจงหนีขึ้นมาอยู่บนเขาจนงักฮุยยกกองทัพมาให้กิมงึดตุดฟังทุกประการ แล้วถามกิมงึดตุดว่าการเป็นขึ้นดังนี้ ท่านจะคิดอย่างไร กิมงึดตุดว่าเราจะตั้งล้อมไว้จนกว่ากองทัพงักฮุยจะสิ้นเสบียงอาหารลง แล้วจึงจะทุ่มตีเข้าไปจับเอาตัวพระเจ้าซ้องเกาจงให้ได้ เนียมฮั่นได้ฟังก็เห็นชอบ

ฝ่ายงูเกาคุมเสบียงมาถึงเขางูเท่าซัว เห็นกองทัพพวกฮวนตั้งล้อมเขาอยู่มากมายกว่าแต่ก่อนนักหนา จึงพูดกับนายทหารเหล่านั้นว่า เราจะทำประการใดดี จึงจะหักนำเอาเสบียงเข้าไปถึงบูเชียงก๋งได้ กอทองว่าอย่าวิตก ข้าพเจ้าจะอาสาคุมทหารเป็นกองหน้าเข้าสู้รบกับข้าศึกฮวนดูกำลังก่อน ท่านจงรักษาเสบียงไว้ให้ดีเถิด งูเกาตั้งให้เตียกุยกับแตฮวยคุมทหารเป็นกองหนุนกอทองไป กอทอง เตียกุย แตฮวยยกตีฝ่าทหารกิมงึดตุดเข้าไปได้สู้รบกันเป็นสามารถ ทหารกิมงึดตุดตายลงเป็นอันมาก กิมงึดตุดเห็นก็โกรธ สั่งให้กิมกุดโต งึดกุดโต ตังกุดโต ทีกุดโต นายทหารทั้งสี่คุมทหารออกสู้รบกับกอทอง กอทองขับม้าเข้ารบกับกิมกุดโตได้สองเพลง กอทองเอาทวนแทงถูกกิมกุดโตตกม้าตาย งึดกุดโตขับม้าสะอึกเข้าไปจะแก้ กอทองร้องตวาดด้วยเสียงอันดังงึดกุดโตตกใจเสียที กอทองเอาทวนแทงถูกงึดกุดโตตาย ทีกุดโต ตังกุดโตเห็นดังนั้นก็โกรธ ขับม้าเข้าไปรบพร้อมกันทั้งสองคน สองนายต้านทานกำลังฝีมือกอทองไม่ได้ กอทองแทงด้วยทวนถูกตายทั้งสองคน กิมโกล๊กนายทหารใหญ่ของกิมงึดตุดยืนดูอยู่หน้าค่ายเห็นนายทหารทั้งสี่พวกของตัวตายก็โกรธ ขับม้ารำทวนเข้าไปรบกับกอทองไม่ทันถึงเพลง กอทองเอาทวนแทงถูกกลางตัวกิมโกล๊กตายติดทวนอยู่ กอทองตวัดทวนยกศพกิมโกล๊กขึ้นอวดทหารทั้งปวง ทหารเหล่านั้นสรรเสริญกอทองว่ามีฝีมือเข้มแข็งเรี่ยวแรงนักหาผู้เสมอมิได้ ก็มีน้ำใจเข้าไล่ฆ่าฟันทหารกิมงึดตุดล้มตายลงอีกมากมายนักหนา กิมงึดตุดเห็นทหารของตัวย่นย่อเสียทีก็ตกใจ ตีม้าล่อเรียกทหารเข้าค่ายตั้งรักษามั่นไว้ บูเชียงก๋งเห็นกองทัพกิมงึดตุดรวนเรวุ่นวายระส่ำระสายดังนั้นจึงคิดว่า กิมงึดตุดนี้เห็นว่าเราไม่ยกออกสู้รบแกล้งทำให้ทหารในกองทัพระส่ำระสายไม่เป็นกระบวน หวังจะล่อให้เรายกทหารออกไปสู้รบ คิดดังนั้นแล้วก็สั่งให้ม้าใช้รีบไปสืบดู ม้าใช้สืบได้ความกลับมาบอกกับบูเชียงก๋งว่างูเกาคุมเสบียงมาถึงเขาออเฮียเนี้ยได้สู้รบกับกองทัพกิมงึดตุด ทหารงูเกาฆ่าฟันพวกฮวนล้มตายลงเป็นอันมาก กิมงึดตุดให้ทหารกลับเข้ารักษาค่ายมิได้ออกไปสู้รบกับงูเกาอีก บูเชียงก๋งได้แจ้งดังนั้นก็ยกมือขึ้นคำนับเทวดาแล้วว่า ซึ่งกิมงึดตุดเสียทีพ่ายแพ้แก่ทหารงูเกาดังนี้ ก็เพราะบุญบารมีของพระเจ้าซ้องเกาจงยังไม่ถึงอับจน

ฝ่ายงูเกา ครั้นได้ชัยชนะแก่ข้าศึกแล้ว ก็รีบคุมเสบียงเข้ามาถึงเชิงเขา สั่งกอทองกับทหารทั้งปวงว่า จงหยุดอยู่แต่ภายนอกก่อน ตัวเราจะเข้าไปแจ้งความกับบูเชียงก๋ง งูเกาก็เข้าไปคำนับบูเชียงก๋ง แล้วเล่าความซึ่งไปเอาเสบียงเมืองเชียงจิวมาตามทางได้นายทหารมาด้วยเป็นหลายคนให้บูเชียงก๋งฟังทุกประการแล้ว บูเชียงก๋งมีความยินดี ให้งูเกาไปพาตัวนายทหารทั้งสามเข้ามา แล้วบูเชียงก๋งพูดว่าซึ่งท่านทั้งสามมีความกตัญญูต่อแผ่นดิน สมัครเข้ามาทำราชการช่วยปราบปรามข้าศึกศัตรูนั้นเรามีความขอบใจยิ่งนัก แล้วสั่งคนใช้ให้จัดโต๊ะมาเลี้ยงนายทหารทั้งปวงกินเสร็จแล้ว บูเชียงก๋งก็นำ กอทอง เตียกุย แตฮวยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าซ้องเกาจงกราบทูลว่านายทหารทั้งสามนี้มีความกตัญญูต่อพระองค์สมัครเข้ามาทำราชการ ได้สู้รบกับกองทัพกิมงึดตุด ตีกองทัพกิมงึดตุดแตกยับเยินล้มตายเป็นอันมาก พระเจ้าซ้องเกาจงได้ทรงฟังก็ยินดี ตั้งให้นายทหารทั้งสามเป็นขุนนางนายทหารเอกรักษาพระองค์แล้ว ก็ให้ไปเข้ากองทัพอยู่ด้วยบูเชียงก๋ง บูเชียงก๋งได้ข้าวเสบียงมาแจกจ่ายทหารกินอิ่มบริบูรณ์แล้ว จึงปรึกษาการซึ่งจะยกออกไปสู้รบกับกิมงึดตุด นายทหารทั้งปวงก็ยินดีเต็มใจพร้อมกัน บูเชียงก๋งจึงคุมทหารไปตั้งประชิดค่ายกิมงึดตุดแล้วแต่งหนังสือนัดรบ ให้งูเกาถือไปถึงค่ายกิมงึดตุด กิมงึดตุดได้แจ้งแล้วก็สลักหลังหนังสือตอบมาว่าอีกสามวันให้ยกมารบกัน บูเชียงก๋งสั่งให้เฮงกุ้ย งูเกา ไปจับแพะหรือสุกรในกองทัพกิมงุดตุดมา เซ่นธงชัยให้ได้ในเวลาวันนี้ เฮงกุ้ย งูเกาก็คำนับลาไปค่ายกิมงึดตุด เห็นทหารฮวนพวกในกองทัพกิมงึดตุดออกมาเก็บฟืนประมาณสิบสี่สิบห้าคน เฮงกุ้ย งูเกาก็วิ่งตรงไปจับเอาตัวมาได้สองคน พาเอามาถึงธงชัยที่ปักไว้ ก็ตัดศีรษะทหารฮวนสองคนออกเซ่นบวงสรวงธงชัยตามบูเชียงก๋งสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ