ใจดี

๏ บทรบิลแบบบอกแจ้ง ใจดี
หลายเล่ห์หลายวิธี หลากล้ำ
ต่างกิจต่างชนิดมี มากประพฤติ กันนา
ดีฤร้ายเพราะน้ำ จิตรแท้ดวงเดียว
ใจดีวางจิตรหมั้น มัชฌิมา
เหล่าอกุศลบาปหนา ห่อนเข้า
น้ำจิตรแจ่มดุจภา ณุมาศผ่อง ใสเฮย
นับว่าใจดีเถ้า หนักเนื้อนพคุณ
จิตรอารีรอบผู้ มิตรสหาย
พงษ์เผ่าอีกหญิงชาย ตลาดร้าน
จนมีห่อนฤาวาย ทรัพย์เฉลี่ย เลี้ยงแฮ
ทั้งเพื่อนรั้วหัวบ้าน ชอบน้ำใจดี
ใจดีมีผู้แช่ง ประจาน ด่าเฮย
เผ็ดแสบค่อนขอดขาน ขุดจ้อง
เฉยเฉกบ่ยินสาร สื่อตอบ โต้แฮ
ถือว่าไป่กระทบต้อง ถูกเนื้อตัวสลาย
๏ แม้มาทมีผู้คิด จองผลาญ
ตีต่อยคอยประหาร ชีพม้วย
ไป่โกรธไป่ทยาน คิดต่อ สนองแฮ
งดจิตรคิดแผ่ด้วย จิตรตั้งเมตตา
ใจดีอดเอกแท้ เทียวนา
อดโกรธอดพยา บาทด้วย
อดโลภบ่วงตัณหา ห่วงใหญ่ นาพ่อ
รวมอดหมดแม้ม้วย แม่นเมื้ออมรเมือง
๏ หลวงสารภัณฑ์เพิ่มสร้อย วิสุทธิ์
ข้าบาทบรมอยุท ธเยศหล้า
ค้นคิดคัดอรรถอุด หนุนเพิ่ม สภาแฮ
รวมรวบใจดีห้า เรื่องร้อยเรียงถวาย

หลวงสารภัณฑวิสุทธิ์ ( ต่วน )

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ