ความเชื่อแน่

๏ จักแสดงความเชื่อแท้ ตามประเภทปัญจแล้
แจกด้วยวิทยา ( Sciences ) ๚  
๏ วิชาเลขหนึ่งอ้าง สาการตำหรับข้าง
ส่วนได้แลเห็น ๚  
๏ แปรธาตุเปนหนึ่งไว้ มนัสคิดดรรก์ได้
นับเข้าคำนวณ ๚  
๏ กระบวนธรรมศาสน์ชี้ ชักเรื่องทั้งห้านี้
ออกไว้วิตถาร ๚  
Physical เชื่อแน่การเกิดตั้ง แต่ใด ก็ดี
ตายแก่คงมีใน สิ่งนั้น
เพราะเห็นปรัตยักษ์ใจ ตาอยู่ เสมอนอ
เชื่อสิ่งทั้งสามซั้น จักได้ไกลหลง
Chemical เชื่อในตำหรับอ้าง รสา ยนแฮ
ผิวด่างโสดามา แช่ไว้
ในลพณะกรดรา แรมชั่ว เขตรเฮย
ผลจะเปนเกลือได้ ดั่งนี้ความจริง
Mathematical เชื่อในคณิตศาสน์อ้าง วิธี
ใดส่วนเสมอกันมี เลขใช้
บวกเสมอทุกส่ำทวี สักเท่า ใดนา
เปนสิ่งเสมอกันได้ ทั่วสิ้นสบสรรพ์
Mental เชื่อกรรมดีชั่วพร้อม เพรียงมี จริงเฮย
ใครกอบจักเกิดทวี สืบเชื้อ
โดยความชั่วแลดี เดิมสั่ง สมนอ
เฉกพืชน์เยิมศ์เผล็ดเกื้อ ถึงก้านตระการผล
Mental เชื่อวิบากสองสิ่งนั้น คือเปน จริงนา
ผู้ที่ทำจักเห็น ชัดได้
สุทุอีกอุษมเย็น คงปัจจักข์ ผลพ่อ
เชื่อเช่นนี้ควรให้ ต่อตั้งเพียรเจริญ
Mental เชื่อโลกเต็มด้วยเท็จ มูลมอง
มากพจนมารษาปอง ชอบใช้
ปดจริงไป่ลดกอง เก็บหย่อน บ้างเลย
เชื่อเช่นนี้ควรให้ สืบสร้องสรเสริญ
Moral เชื่อธรรมซึ่งออกอ้าง อันควร ศรัทธเทียว
เชื่อว่าทุกข์ทั้งมวญ เกิดแท้
แต่เหตุที่ก่อควร ชักเนื่อง หนุนพ่อ
ทุกขจึ่งบ่ดับแล้ ต่อตั้งเติมเสมอ
Moral เชื่อที่ดับทุกข์นั้น มีจริง แลคะ
อาจขจัดที่ก่อชิง ฆ่าได้
ความทุกข์ไป่กลับอิง แอบเอิบ กิจเลย
เพราะไม่มีเหตุให้ สืบเชื้อภูลผล
Moral เชื่อว่าทางไต่เต้า ถึงสถาน ดับโวย
มีอยู่จริงควรสมาน เพิ่มไว้
เชื่อสี่เลิศคือชญาณ อย่างยิ่ง แลพ่อ
ศรัทธสิ่งใดไป่ได้ เอิกอ้างเปรียบเสมอ
Moral ๑๐เชื่อว่าตัวหนึ่งแท้ เดี๋ยวตาย
เปนที่พึ่งตนหมาย มุ่งได้
สิ่งอื่นหมื่นพันหลาย หลากเปล่า เทียวเพื่อน
ไป่ช่วยตัวพลันให้ ศุขแผ้วไกลเข็ญ
๑๑ อาจจะยิ่งเชื่อแท้ ทุกพรรณ์
อาจจะกอบเกษมสันต์ ส่งให้
อาจมลายทุกข์สิ่งอัน ตรายกาจ กวนฤๅ
อาจจะชักชูใกล้ เกษตรด้าวอัครศรี
๑๒ ใช่กระวีชาติเชื้อ ชาญกลอน
จำแต่งจำอนุสร แต่ได้
ตามเกณฑ์วากยอาทร เพ้อนึก ดอกท่าน
ผิดถูกเหลือเกินไซร้ โทษข้อยขอขมา

เจ้าพระยาภาสกรวงษ์ ( พร )

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ