ความลำเอียง

ลำเอียงความผิดผู้ พิจารณ์
เบาหนักตามหลักฐาน ที่อ้าง
แม้ความอุกฤษฐกาล ขบถโทษ มหันต์เฮย
ต้องริบราชบาทว์มล้าง ชีพสิ้นเวรยัง
คัมภีร์อินทภาษพ้อ บาปกรรม หนักนอ
เพราะว่าละยุติธรรม อนึ่งถ้า
สุจริตจิตรไม่ลำ เอียงเที่ยง ตรงแฮ
สุคติมีชาติหน้า ชาตินี้ดีจริง
ลำเอียงเลี้ยงบุตรน้อง หลานเหลน ศิษย์เอย
เกิดเหตุการงานเกณฑ์ กะลี้
สามคีขาดทางเวร ตามติด สนองฮา
คราวทุกข์ฉุกฉวยชี้ ช่องร้ายแรงเข็ญ
นายบ่าวเจ้าข้าคู่ ควรกิจ ดีเนอ
นายคว่ำลำเอียงผิด บ่แพ้
บ่าวหน่ายพ่ายหมายคิด ความใส่ นายเฮย
ไปทัพอับจนแท้ ทาษทิ้งนายมรณ์
สองภรรยายิ่งรู้ รอบเพียง กันเอย
ผิวะผัวลำเอียง อาจให้
ทุบตีด่าท้าเถียง เทลาะเล่ห์ หลายแฮ
บัดคิดยาพิศม์ไว้ ลอบล้างวางวาย
เมียชไมหนึ่งชั่วชี้ เชิงชอบ หนึ่งนา
ผัวรักเท่าเทียมกอบ ก่อก้อน
ลำเอียงเพลี่ยงผิดรบอบ บิดสรรพ กลับเฮย
การเย่าบากทรัพย์ร้อน รั่วร้าวรำคาน
แข่งเรือคนวิ่งม้า โคกระ บือนอ
นกไก่ปลาชนประ กวดโต้
นักงานที่การพะ นันทุก อย่างฮา
บาปเบี่ยงลำเอียงโย้ บ่อนนั้นเลิกรา
ลำเอียงอ่อนหัดต้อง ตำหนิ ผิดเอย
เกิดแต่องค์อคติ สี่แต้ม
ฉันทโทษไภยสริ โมหะ รวมแฮ
รักโกรธหลงกลัวแกล้ม เกลศกลั้วตัวเสีย

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช ( เวท )

เมื่อยังเปนพระยาราชวรานุกูล

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ