ความเท็จ

ผู้กล่าวเท็จทุถ้อย ผิดธรรม์
ครุโทษโหดมหันต์ เหตุร้าย
ได้ทุกข์บัตยุบัน เบื้องน่า อีกแล
เสื่อมสรเสริญเฉกป้าย หมึกแต้มติดตัว
มุสาสิงสู่พร้อม นิไสย ใครเอย
พอกิติศัพท์ไกล กล่าวอื้อ
ถึงพูดสัตย์เขาไหว หวั่นว่า เท็จแฮ
เสียประโยชน์สุดรื้อ เรื่องนิ้นามรบือ
ความคดคิดขัดแท้ ทางกรรม
ให้โทษสองภพจำ แนกไว้
ภพนี้จักกล่าวคำ ดีส่อ ชั่วนา
ภพน่านิรศุขไร้ สบร้อนแรงทวี
ทุกสาสนะทั่วทั้ง โลกา
สรเสริญความสัตยา ประเสริฐแท้
ค่าผรุศวาจา จองโทษ ถึงแล
ความเท็จนี้สุดแก้ ประกอบให้เปนคุณ
พูดเท็จประโยชน์ได้ บางคราว
แต่คงกรลับหนาว ประกอบร้อน
พูดยากตฤกต้องยาว กว่าพูด จริงนา
เสมอว่าแบกเหล็กก้อน ใหญ่ทิ้งฤาไกล
แม้นประมวญโทษแล้ว หลากหลาย
แต่กระนั้นยังขวนขวาย เท็จพร้อง
ย่อมรู้ว่าอันตราย เร็วโทษ ถึงเฮย
ไฉนมนุษย์มากล่าวซ้อง เล่ห์นี้แลถงน
๏ สิริเท็จเขบ็จถ้อย วาที
ข้าพเจ้าเกษมศรี กล่าวไว้
เพื่อประโยชน์สมาชี อ่านเล่น
ใดโทษโปรดยกให้ หากเพ้อโคมลอย

กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ