ความสรเสริญ

สรเสริญความชั่วให้ โทษนัก นาพ่อ
เมียบุตรหลานญาติมัก เสพย์ร้าย
คำพูดที่กล่าวจัก โจทย์จิตร ตนนอ
อีกเสื่อมปริวารย้าย ยศด้วยวัจนกรรม
สรเริญผู้ปราชญ์เกื้อ ศุภกิจ
ด้วยเลศมารษาจิตร จอดแกล้ง
ฤาหวังประโยชน์คิด ธุระลาภ ตนนา
จักเหือดเชื่อผลแล้ง ลุร้ายภายหลัง
อนึ่งเท่าคุณโทษแม้น เสมอกัน
ชมฝ่ายหนึ่งหนึ่งกัน กดด้อย
ได้ฝ่ายหนึ่งหนึ่งพลัน แรงพร่อง ไปแฮ
เหตุเพราะสรเสริญถ้อย ที่อ้างคำเอียง
สรเสริญเกินชอบผู้ กระทำ ดีนา
มีโทษมักจักกำ เริบล้น
สรเสริญหย่อนบางอำ ความชอบ เขาแฮ
เปนช่องซุบซิบค้น ค่อนสท้อนถอนใจ
สรเสริญอย่างหนึ่งให้ มานะ การนา
เยียกิจวิวิธละ ขลาดคร้าน
ตรองตริวิทยาจะ เริญว่อง ไวแฮ
หากสอบสวนสท้าน สักน้อยฤมี
สรเสริญความชอบชี้ การดี
คงเพิ่มสุวกิจทวี กอบเกื้อ
บางทีชั่วจักมี ใจกลับ บ้างนา
เปนประโยชน์บริวารเอื้อ อาตม์ย้อมเสาวการ
สรเสริญครูต่อหน้า อีกคำ นับแฮ
เมียมิตรภายหลังนำ ชอบชี้
ข้าทาษเสร็จการทำ จึ่งกล่าว ชมนา
แบบบุราณอย่างนี้ พิเศษล้ำผลหลาย
สรเสริญพระเกียรติไท้ ธิบดินทร์
ทุกเมื่อทุกพายถวิล อย่าเว้น
จักศรีสวัสดิภิญ โญยิ่ง แลพ่อ
เพราะกตัญญูเม้น แมกไว้ในกมล
สรเสริญบิตุมาตร์ทั้ง อาจาริย์
ชมบุตรชมศิษย์ชาญ ฉลาดรู้
รุหารกล่าวศุภการ ศิลปสาตร ตนนา
เฟื่อยฌูกชลยลผู้ หยั่งแจ้งยาวบัว
๑๐ ผิวชมชมให้ชอบ ชนฟัง
หยิบยกความดีหลัง ออกอ้าง
บรับบได้ดัง คำกล่าว นี้นา
เปนเสน่ห์นรมิตรบ้าง โกรธร้ายคลายเบา
๑๑ รศหวานชอบลิ้นโรค เร็วเจริญ
ขมเฝื่อนดับโรคเมิน ไม่ลิ้ม
เสื่อมผลเพราะสรเสริญ โสตรสดับ ชอบนา
คำซื่อภูลผลปิ้ม เปรียบไม้รคายกรรณ

พระยาราชสัมภารากร ( เลื่อน )

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ