ความชอบ

ความชอบประกอบล้วน หลากหลาย อย่างแฮ
ชอบสิ่งของใดหมาย มุ่งได้
ตามจิตรจะขวนขวาย หาสู่ เย่าเฮย
ชอบแต่ตั้งติดไว้ ห่อนอื้ออัศจรรย์
อย่างสองปองชอบข้าง ดนตรี
พิณพาทย์มะโหรี ร่ำร้อง
อีกอย่างชอบทางมี ลครเล่น . สนุกนิ์แฮ
ความชอบประกอบต้อง แต่น้ำใจตน
อีกชอบทุกสิ่งสิ้น จักสรรพ์ ว่าแฮ
หวยถั่วโปหลายพัน อย่างชี้
ทั้งนกไก่ปลาพนัน ตีกัด กันนา
ชอบนักเลงเหล่านี้ ทรัพย์นั้นพลันสูญ
บางคนจนชอบค้า ขายของ
ได้ทรัพย์กำไรปอง ช่วงใช้
เมื่อรวยก็คิดมอง หาช่อง ชอบเอย
เพียรรับราชกิจไท้ ชอบทั้งสองสถาน
หนึ่งไม่คบเข้าพวก คนพาล
เสพย์ปราชญ์อีกราชการ ไป่ลี้
แม้เปนพนักงาน ใดเร่ง บำรุงแฮ
ความชอบเจริญชี้ ช่องได้บำเหน็จพลัน
สรรพสาตรสิ่งซึ่งรู้ ให้เฉลียว ฉลาดเฮย
ไม่มากแต่สิ่งเดียว ดั่งพร้อง
ประจักษ์ว่าดีเจียว เปนหนึ่ง ได้นา
สิ่งวิชานี้ต้อง ชอบแท้ทำการ
หนึ่งสนองรองบาทไท้ เจ้าตน
ไป่ชั่วไป่ดีจน คร่ำไซ้
ไม่นุ่งไม่ขวายขวน หาลาภ เกินแฮ
แต่เท่านี้คงได้ ชอบบ้างทางนาน
ความชอบประกอบเกื้อ กูลกาย
ชอบแห่งราชการหมาย ยศแท้
ถึงสิ้นชีพไป่วาย ชื่อชอบ เสมอนอ
บุตรญาติอยู่หลังแล้ ชอบนั้นพลันหนุน
สอบพงษ์เพื่อนพี่น้อง ภรรยา
ชอบสนิทนายเมตตา ติดต้อย
ไป่เท่ากระษัตรา เลี้ยงชอบ เสมอแฮ
คุณแห่งชอบไม่น้อย นับร้อยแรงทวี

กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ