ความหมั่น

แถลงเหตุเภทหมั่นเบื้อง สมุหฐา นะนา
หมั่นจิตรหมั่นกายา หมั่นพร้อง
รวมสามหมั่นปันปรา กฎแบ่ง ชไมแฮ
ภาคย์ชั่วผิดดีต้อง โลกย์แท้แลธรรม
หมั่นคิดสุจริตให้ สำเร็จ
เฉกพระศรีสรรเพ็ช ตรัสรู้
ญาณตัดอวิชาเด็ด ดับหมด มูลนอ
เพราะจิตรท่านหมั่นสู้ สกดตั้งขันตี
หมั่นคิดทุจริตร้อน รนกมล
จิตรหวั่นพรั่นงำคน ขุ่นข้อง
กินนอนนั่งกังวล หวังชั่ว มัวเนอ
สมจิตรบ่สมต้อง ติดห้วงดวงหทัย
ความจริงฉลาดกล่าวล้วน สุนทร
ตรงต่อราชอดิศร สร่ายร้าย
สละโลกไป่นิวรณ์ วากย์ง่าย พลันพ่อ
พจน์ โง่หมั่นปลดย้าย หมั่นพริ้งวาจา
หมั่นชักโยงสื่อชู้ ชายหญิง
หมั่นส่อเสียดประวิง ถ่องช้า
หมั่นยุแยบแอบอิง อวดโอ่ อ้างเฮย
หมั่นยกตนกล่าวกล้า หมั่นเพ้อผิดธรรม
หมั่นค้าของถูกซื้อ แพงขาย
หมั่นรับจ้างโดยกาย รับได้
หมั่นราชกิจหมั่นหมาย อย่าประ มาทแฮ
หมั่นส่ำกุศลไว้ กอบต้องหมั่นกาย
หมั่นขะโมยหมั่นล้วง ลักฉก
หมั่นวิงราวตัดพก หมั่นปล้น
หมั่นยักหมั่นยอกยก บังหยิบ ฉ้อเอย
กิจชั่วในกายล้น หมั่นเว้นเวรกาย
ดวงเดียวดวงจิตรให้ ชั่วดี โทฤๅ
ภาคย์กล่าวอุภัยมี แม่นแม่น
กายกอบกิจทวี เปนเช่น กันแฮ
หมั่นชั่วตัวคับแค้น หมั่นรู้หมั่นสบาย

หลวงราชพงษ์ภักดี ( ม. ว. วิน )

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ