ความเที่ยงตรง

จักประดิษฐลิขิตข้อ คำถวาย
โดยแบบพระนิพนธ์หมาย ส่วนให้
คิดจัดคัดตามราย ความเที่ยง ตรงแฮ
หวังเพื่อประโยชน์ได้ สดับด้วยความตรง
ผู้ทรงตรงเที่ยงต้อง ยุติธรรม นั้นฤา
ปราศคากดวงจิตรอัน โลภได้
มละเสียซึ่งกำนัน นำสู่ ตนนอ
เหตุโลภเห็นลาภให้ หากทิ้งทางธรรม
อย่าเห็นแก่พวกพ้อง พงษา
ที่สุดบุตรภรรยา อย่าเข้า
เอาแต่ยุติธรรมา หมายมั่น ใจพ่อ
เสียญาติอย่าเสียเค้า สิ่งข้อความตรง
จักอริแก่ผู้ ใดใด
อย่าเก็บเจ็บใส่ใจ ผูกแค้น
จักเสียเที่ยงตรงไป โดยกล่าว
เพราะโทษอาฆาฏแม้น มักทิ้งยุติธรรม
๏ ครรโลงลักษณสร้อย สารา
ถวายพระราชโอรสา ผ่านเผ้า
ชอบผิดคิดพระอา ญายิ่ง
ขอเดชพระปกเกล้า แก่ข้าคนถวาย

หม่อมเจ้าชายดำ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ