ความทุจริต

แถลงลักษณ์ทุจริตอ้าง สมุฐาน เดิมแฮ
ภายะวจีขาน เขตรไว้
มโนกรรมวิจารณ์ ฝ่ายบาป ธรรมนา
สามทวารกล่าวไว้ ส่วนข้างมูลเดิม
ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ซ้ำ เสพย์เมีย เขาฤา
ร่วมรศกรีธาเคลีย ลอบเคล้า
สามอย่างย่อมจักเสีย ทางสุ จริตเฮย
ควรนับหมู่นี้เข้า ฝ่ายข้างกายกรรม
พาทีมักเท็จถ้อย ทางแถลง
เบ็ดเตล็ดพูดแผลงแผลง เล่ห์ซ้อน
ส่อเสียดเบียดบังแฝง ฝัดประโยชน์ ท่านนา
สี่หมู่นี้ควรค้อน คู่ขึ้นวจีกรรม
ความโลภลาภยิ่งล้น เหลือขนาด
ผูกจิตรคิดพยาบาท ท่านไซร้
เห็นผิดกิจพงษ์ปราชญ์ ผู้ฝึก สอนแฮ
สามสิ่งนี้บอกไว้ บวกเข้ามโนกรรม
ทุจริตสิบสิ่งนี้ สำคัญ หนักเฮย
แสดงโทษในปัตยุบัน ย่อมได้
อนาคตก็จักพัน ผูกติด ตามแฮ
ควรจะละหลีกให้ ห่างพ้นสันดาน
ผู้มละสิบสิ่งได้ จักเห็น คุณเฮย
เกิดศุขปัตยุบันเปน แน่แท้
อนาคตก็จักเย็น จิตรยืด ยาวพ่อ
โดยพุทธสาสน์แล้ ห่อนล้นเลยสอง
ทุจริตสิ่งชั่วนี้ ดุจไฟ
ถึงจะปิดอย่างใด ยากได้
เพลิงโทษที่รุมใน นานเนิ่น นั้นนา
คงจะส่องแสงให้ สว่างขึ้นคนเห็น
ทุจริตอีกนอกนี้ หลายสถาน
คือเหล่าพนันการ กลอกกลิ้ง
เมรัยสุราบาน เสพย์มาก เมาฮา
เล่นเปล่าประโยชน์ทิ้ง ที่แท้ทางดี

นายเหว่ามนตรีพจนกิจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ