ความโลภ

จิตรเพ่งเล็งอยากได้ โภคพัศดุ์ มองเอย
เขาหากแหนหวงรมัด ปกป้อง
ตนหมายมุ่งกำจัด โดยข่ม เหงแฮ
สำเร็จลาภบาปพ้อง เรียกผู้โลภหนา
โลภหนาเหมือนรากเหง้า พฤกษไพร
ลำกิ่งก้านกอใบ ชัฏชื้อ
แตกหนาแน่นอุปไมย กองอกุ ศลแฮ
โลภอยากทำกรรมยื้อ เย่อไว้ภพสาม
ความโลภออกอรรถบ้าง มีสอง
โลภหนักโทษหนานอง บาปกล้า
โลภน้อยโทษเบารอง รายบาป น้อยแฮ
โลภสิ่งที่หยาบช้า ชั่วช้านานไสมย
ลเลิงจิตรคิดมุ่งจ้อง ของเขา หวงเฮย
เห็นสิ่งใดตัวเทา สบไส้
แย่งชิงฉกลักเอา ขนสู่ เรือนแฮ
เรียกว่าโลภมักได้ โทษทั้งนินทา
โลภกันลาภท่านน้อม มาตน
เขาด่าดั่งห่าฝน ไม่ม้าน
ความอายไม่มีทน หนาแลก เอาแฮ
เรียกว่าโลภดื้อด้าน มักได้โดนตราง
คิดเล่นลวงเลศฉ้อ ทรัพย์ของ เขาเอย
ได้หนึ่งคนึงสอง สี่ไซ้
ยิ่งได้ ยิ่งลำพอง โกงต่อ ไปแฮ
โลภใคร่มีมีใช้ ไป่ช้าฉิบผาย
เทียรฆชาตโลภล้น อาหาร
กระหวัดรัดคชสาร ใหญ่ด้วย
กำลังคชเผ่นทยาน กายขาด กลางแฮ
โลภลโมภมากม้วย มอดแม้นงูเหลือม
กามเกินกวนเล่นชู้ ชมชัว
เมียลักสัมผัสผัว อิศรห้อง
ล่วงกามไม่เกรงกลัว พระราชกฎ หมายแฮ
โลภมักมากม้วยต้อง ป่ายงิ้วในอบาย
กามโภคเพียบเทียบท้าว มนทา ดุราชเอย
เสวยกึ่งทิพย์นครา พร่องไส้
อยากเสวยหมดสวรรค์มา โนชนึก ชั่วแฮ
โลภมากเกินโกงได้ ตกด้าวดาวดึงษ์
๑๐ อชาตลัตรูล่วงมล้าง ชนกมลาย ชีพเอย
โลภหนักมักลาภหาย มรรคเกลี้ยง
โลภหนักมักตัวตาย ดุจเทพ ทัตรแฮ
โลภชั่วมัวหลงเพี้ยง สุนักข์จิ้งจอกโจร
๑๑ โลภเพ่งมากอยากได้ อยากมี
จูงจิตรคิดไป่ดี ด่วนให้
สัตว์ทำบาปบัดสี ส่วนอกุ ศลแฮ
ทนทุกขลำบากได้ เทวศด้วยโลภหนา
๑๒ โลภคือบาปส่งให้ ซึ่งผล วิบากเอย
เสวยทุกขรทมทน ยากยั้ง
ในปัตยุบันวน อนาคต กาลแฮ
เวียนอุปถัมภ์ตามตั้ง แต่งผู้เข็ญใจ
๑๓ ความโลภหาลาภเพี้ยน ผิดธรรม์
ทำล่วงพระราชบัญ ญัติตั้ง
ใหลหลงก่อกองกรรม์ โกยทุกข์ ให้แฮ
โลภเหล่าบาปหยาบยั้ง หยุดได้สวัสดี
๑๔ โลภลาภโกงทิ้งอย่า อาไลย เลยเอย
โลภชั่วชักชั่วไป ชั่วช้า
อิธโลกปรโลกไสมย หมุนโลก เสมอแฮ
ขาดโลกขาดเวียนหล้า หลุดพ้นนฤพาน
๑๕ ผู้งามความรู้ว่า โลภมี โทษเอย
จงมละแล้วเสพย์ดี ซื่อซ้อม
หาทรัพย์ยศศักดิ์ศรี โดยสุ จริตแฮ
จึ่งจักถาวรพร้อม พรั่งทั้งชีพเจริญ
๑๖ เทพมุนีศรีวิสุทธิสร้อย ศีลา จาริย์เอย
นับเนื่องในสมา ชิกแล้ว
รับแต่งโลภย่อมา โลภแต่ง ถวายแฮ
หอสมุดวชิรญาณแผ้ว ผ่องได้ โวหาร

พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ ( ปาล ) วัดพระเชตุพน

เมื่อยังเปนพระเทพมุนี วัดมหรรณพาราม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ