ความอดกลั้น

ขันตีความอดกลั้น รงับใจ
เปนช่องมรรคาไลย เลิศล้น
อาจบำบัดพิบัติไภย ทุกข์โทษ
ควรปราชญ์ฉลาดค้น แคะได้คิดหา
อดกลั้นสรรพสิ่งเบื้อง บาปธรรม
มีลาภเพราะบาปจำ อดกลั้น
อดบาปก่อบุญบำ บัดบาป บี้นา
ผิบ่ละบาปครั้น โทษห้อมแลเห็น
ราคะแม้จัดกลุ้ม กลางจิตร
ควรอดกลั้นดับพิศม์ ราคนั้น
อนึ่งโทษะจริต แรงรัด เร่งฤา
ควรผ่อนงดอดกลั้น โทษไว้ในทรวง
โมหะความมืดแล้ว มัวหลง
อย่าปล่อยละเลยจง อดกลั้น
ผิวบ่ละเลยงง งุนง่วง ตามนา
โมหะมักกีดกั้น สกัดให้ห่างผล
โลภะความโลภล้ำ เหลือประมาณ
จงอดอย่าทยาน อยากได้
จนเกินกว่ากิจการ อันประกอบ
แม้โลภผิดธรรมให้ อดกลั้นบั่นเสีย
อดเล่นทุกสิ่งสิ้น สารพัน
ปลาไก่การพนัน พวกนี้
เปนของกระทำอัน ตรายทรัพย์
ใครบ่คิดหลบลี้ เล่นแล้วพลันหลง
อดกินของที่ค้า ขายแพง
ถึงอยากจงคิดแขง จิตรไว้
ออมอดอย่าตามแรง ความอยาก
ผิวบ่งดอดได้ ทรัพย์นั้นเสื่อมถอย
อดกลั้นสรรพสิ่งทั้ง โลกา
อดบาปอดบุญสา รพัดพร้อม
เปนใหญ่ที่มนา ยตนะ
อดจิตรสิ่งเดียวน้อม เหล่านั้นรวมลง

กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ