Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

ความโง่

แถลงพจน์บทโง่ตื้น ตันตัน
หลากหลากมากหลายพัน เพศนี้
ชนโง่ย่อมมีสัน ดานต่าง ต่างนา
จำจักแจงแจกชี้ ช่องให้เห็นความ
พวกโง่เจือดื้อและ เหลือขัน
มักจักพูดดันดัน ดุด้วย
ทำใดย่อมบุกบัน บ่คิด ตนแฮ
ผิดชอบเชิงหมดม้วย ไม่รู้ราวความ
อีกโง่เจือยศทั้ง เจือยอ
ตกแต่งแต่ตนป๋อ เปิดเป้อ
ใครใครพูดถูกฅอ ขอรับ ชอบเฮย
ฝ่ายจิตรติดข้างเฟ้อ เฟื่องฟุ้งฟองเบียร์
เหล่าหนึ่งพวกโง่เอื้อ ราคะ
หลงราคจนเซอะซะ เซ่อซ่า
ชอบหญิงเสาะหญิงปะ หญิงปอก ป่นเนอ
โง่กว่าหญิงหญิงย้ำ หมดบ้านเรือนตน
๕ ชนิดโง่เจือโลภล้ำ แลหลง
แปรธาตุจนงวยงง วุ่นว้า
คิดโปคิดถั่วปลง ขุมทรัพย์ อีกพ่อ
เที่ยวเร่ขอหวยบ้า บอดทั้งคนโซ
ฝ่ายโง่เจือทิษฐิเค้า ขันขัน
กางแต่ร่มรุตบัน บ่เว้น
การแยบใหม่ใหม่ผัน ไม่ว่า ดีเฮย
ชอบแต่หัวเห็ดเน้น ยุ่มย้ำบานรู
ส่วนโง่อย่างโง่พื้น สำคัญ
โง่หมดทุกสิ่งสรรพ์ ซื่อแท้
จักร่ำจักเรียนอัน ใดห่อน รู้นา
นิ้วนับไป่ถ้วนแล้ หลากล้ำเหลือหา
ผู้ประดิษฐคิดโง่นี้ ก็อัน
คนโง่คิดโง่สรร ส่งไว้
โง่โคลงโง่คนทัน ถูกเหมาะ เจียวนา
ใครอ่านวานอย่าได้ ติเย้ยไยไพ

พระยาสโมสรสรรพการ ( ทัด )

เมื่อยังเปนหลวงสโมสรพลการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ