ความขลาด

ความขลาดมีอยู่ถ้วน ทุกตน
ผู้อาจอาจอดทน ซ่อนไว้
ใครไม่อดนับคน นั้นขลาด เจียวนา
เขาจะชี้เช่นได้ เพราะด้วยตนทำ
ผิจะขลาดจำขลาดให้ รู้กล ขลาดนา
ขลาดจะอำนวยผล เพิ่มให้
ผิว่าขลาดปะปน ไปทุก สิ่งนา
ขลาดจะพาตนได้ ทุกข์แท้ทันเห็น
สิ่งใดเปนผิดแท้ ควรขลาด เทอญพ่อ
ผิอาจจะพาอาตม์ อดช้ำ
อันอะสุระปิศาจ สิ่งเปล่า นี้นา
ใครขลาดผีจะซ้ำ หลอกให้ใจหาย

กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ